Dokumentai
Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių premijų skyrimo nuostatai 2023 m. 2023-01-26 11:32:48 21.65 KB
Alumnų klubo nuostatai 2023 m. 2023-01-26 11:32:48 22.68 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-01-26 11:32:48 23.63 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai 2020 m. 2023-01-26 11:32:48 21.16 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių pamokų lankomumo registracijos, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-09-11 08:42:53 27.87 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinio uniformos dėvėjimo tvarka 2024-04-17 21:25:26 22.2 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-09-11 08:42:53 43.27 KB
Jonavos Jeronimo Ralio Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-02-14 14:47:03 6.31 MB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašas 2021 m. 2023-12-07 15:33:01 32.37 KB
Jonavos Jeronimo Ralio nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2020 m. 2023-09-11 08:42:53 17.8 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-09-11 08:42:53 48.16 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2020 m. 2023-09-11 08:42:53 19.87 KB
Naudojimosi neatlygintinai Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos patalpomis ir kitu turtu tvarkos aprašas 2017 m. 2023-09-11 08:42:53 16.98 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija pasirinkto mokomojo dalyko, dalyko modulio, dalyko mokymosi kurso keitimo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-09-11 08:42:53 18.21 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokymosi pagalbos teikimo aprašas 2016 m. 2023-09-11 08:42:53 22.37 KB
Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo tvarka 2023-10-25 10:27:05 83 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas 200.86 KB
Taisyklės
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2020 m. 2023-11-09 09:06:22 70 KB
Priėmimas į gimnaziją
Prašymo forma dėl priėmimo į I-II klases 2023-01-31 15:59:50 34.5 KB
Prašymo forma dėl priėmimo į III-IV klases 2022-12-02 14:58:39 28 KB
Prašymo forma dėl priėmimo suaugusiųjų pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I-II kl.) ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (III-IV kl.) 2022-12-02 14:58:39 15 KB
Mokinių priėmimo į Jonavos Jeronimo Ralio gimnaziją tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-04 19:56:38 22.48 KB
Prašymai
Prašymas dėl dalyko/ kurso/ modulio keitimo 2022-12-04 12:35:49 13.84 KB
Pareigybės aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 23.37 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 25.76 KB
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2022-12-01 09:45:04 1.98 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas Nr. 2 2023-01-16 11:03:49 137.52 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas Nr. 3 2023-01-16 11:04:11 20.74 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas Nr. 1 2023-01-16 11:03:15 24.23 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Anglų kalbos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 96.9 KB
Biologijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 19.87 KB
Dailės mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 19.77 KB
Dorinio ugdymo mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 19.8 KB
Dramos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.71 KB
Ekonomikos ir verslo mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.73 KB
Etikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.75 KB
Fizikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.75 KB
Geografijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.7 KB
Informatikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.73 KB
Istorijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.64 KB
Auklėtojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 89.79 KB
Kūno kultūros mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 95.42 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 95.09 KB
Matematikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.78 KB
Muzikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.67 KB
Neformalaus ugdymo mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.81 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.91 KB
Technologijų mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.98 KB
Vokiečių mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.88 KB
Saugos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 20.02 KB
Psichologijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.79 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2022-12-01 09:38:09 99.93 KB
Techninio aptarnaujančio personalo pareigybės aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 23.37 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 24.65 KB
Santechniko pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 17.86 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 22.77 KB
Duomenų įvestis operatoriaus pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 40.5 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 25.76 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 23.08 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 25.54 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-01-27 10:37:10 104.03 KB
Kasinininko pareigybės aprašymas 2023-10-30 12:38:24 19.95 KB
Planavimo dokumentai Atnaujinta Dydis
2024 m. gimnazijos veiklos planas 2024-01-08 16:08:10 61.9 KB
2023 - 2024 m. m. ugdymo planas 2024-01-08 16:08:10 88.11 KB
2023 m. gimnazijos veiklos planas 2024-01-08 16:08:10 57.74 KB
2022 – 2024 m. m. gimnazijos strateginis planas 2024-01-08 16:08:10 591.32 KB
2022-2023 m. m. ugdymo planas 2024-01-08 16:08:10 540.54 KB
2022 m. gimnazijos veiklos planas 2024-01-08 16:08:10 64.99 KB
Veiklos tobulinimo planas 2022 m. 2024-01-08 16:08:10 2.61 MB
2019 – 2021 m. m. gimnazijos strateginis planas 2024-01-08 16:08:10 302 KB
2020 m. gimnazijos veiklos planas 2024-01-08 16:08:10 73.59 KB
Įsakymas dėl Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos ugdymo plano 2021-2022 m. m. dalinio keitimo 2024-01-08 16:08:10 181.33 KB
Gimnazijos veiklos tobulinimo planas 2022 m. 2024-01-08 16:08:10 2.61 MB
2021 – 2022 m. m. ugdymo planas 2024-01-08 16:08:10 104.42 KB
2021 m. gimnazijos veiklos planas 2024-01-08 16:08:10 58.58 KB
2020 – 2021 m. m. ugdymo planas 2024-01-08 16:08:10 117.58 KB
2019 – 2020 m. m. ugdymo planas 2024-01-08 16:08:10 86.5 KB
Gimnazijos veiklos tobulinimo plano patikslinimas 2024-01-08 16:08:10 47.18 KB
Veiklos tobulinimo ataskaita Nr.1 2024-01-08 16:08:10 52.43 KB
Mėnesio veiklos planai
2024 m. balandžio mėn. veiklos planas 2024-04-09 11:27:38 47.98 KB
2024 m. kovo mėn. veiklos planas 2024-04-09 11:27:38 45.64 KB
2024 m. vasario mėn. veiklos plano papildymas 2024-04-09 11:27:38 34.69 KB
2024 m. vasario mėn. planas 2024-04-09 11:27:38 47.09 KB
2024 m. sausio mėn. veiklos planas 2024-04-09 11:27:38 39.73 KB
2023 m. gruodžio veiklos planas 2024-04-09 11:27:38 40.96 KB
2023 m. lapkričio mėn. veiklos planas 2024-04-09 11:27:38 45.46 KB
2023 m. spalio mėn. veiklos planas 2024-04-09 11:27:38 144.9 KB
2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas 2024-04-09 11:27:38 41.19 KB
2024 m. birželio mėn. planas 38.92 KB
Kiti veiklos planai ir ataskaitos
STEM ugdymas taikant tarpdalykinių projektų metodą 22.22 MB
2023 m. Švietimo rodiklių stebėsenos ataskaita 2024-01-26 09:18:23 164.02 KB
Valstybinių brandos egzaminų ataskaita 2023 m. 84.32 KB
PUPP rezultatai 2023 m. 13.78 KB
I klasių mokinių diagnostinių testų analizė 2023 m. 136.64 KB
Kiti dokumentai
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija individualus ugdymo planas 2017– 2018–2019 m. m. 2023-01-17 16:17:03 23.63 KB
Finansinių ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2023 m.
2023 m. metinės finansinės būklės ataskaitos 2024-02-29 10:23:02 13.95 MB
2023 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-02-29 10:23:02 1.5 MB
2023 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-02-29 10:23:02 2.09 MB
2023 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2024-02-29 10:23:02 142.39 KB
2022 m.
2022 m. III ketv. finansinės buklės ataskaita 2023-02-22 16:07:48 1.84 MB
2022 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-02-22 16:07:48 2.09 MB
2022 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-02-22 16:07:48 2.08 MB
Metinės finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos 14.46 MB
2021 m.
2021 m. finansinių ataskaitų rinkinys metinis 2022-12-01 14:43:25 14.53 MB
2021 m. III ketv. finansinės buklės ataskaita 2022-12-01 14:43:26 2.87 MB
2021 m. II ketv. finansinės buklės ataskaita 2022-12-01 14:43:26 2.64 MB
2021 m. I ketv. finansinės buklės ataskaita 2022-12-01 14:43:27 2.64 MB
2020 m.
2020 m. finansinių ataskaitų rinkinys metinis 2023-01-19 18:46:53 22.92 MB
2020 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-01-19 18:46:53 840.02 KB
2020 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-01-19 18:46:53 1.41 MB
2020 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-01-19 18:46:53 1.57 MB
2019 m.
2019 m. finansinių ataskaitų rinkinys metinis 2023-01-19 18:45:42 9.31 MB
2019 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-01-19 18:45:42 796.93 KB
2019 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-01-19 18:45:42 1.11 MB
2019 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2023-01-19 18:45:42 765.34 KB
2018 m.
2018 m. finansinių ataskaitų rinkinys metinis 2022-12-01 14:49:04 7.43 MB
2018 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-12-01 14:49:04 1.67 MB
2018 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-12-01 14:49:04 1.16 MB
2018 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-12-01 14:49:05 3.42 MB
2017 m.
2017 m. finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos 2022-12-01 14:50:56 9.34 MB
2017 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-12-01 14:50:57 2.83 MB
2017 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-12-01 14:50:57 2.83 MB
2017 m. I ketv. finansinės būklės ataskaita, veiklos rezultatų ataskaitos 2022-12-01 14:50:58 3.42 MB
2016 m.
2016 m. finansinių ataskaitų rinkinys metinis 2023-01-19 18:44:00 9.25 MB
2016 m. III ketv. finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos 2023-01-19 18:44:00 1.02 MB
2016 m. II ketv. finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos 2023-01-19 18:44:00 0.96 MB
2016 m. I ketv. finansinės būklės, veiklos rezultatų ataskaitos 2023-01-19 18:44:00 2.76 MB
2015 m.
2015 m. finansinių ataskaitų rinkinys 2022-12-01 14:55:41 9.18 MB
2015 m. aiškinamasis raštas prie išlaidų sąmatos vykdymo 2022-12-01 14:55:41 693.91 KB
2015 m. III ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-12-01 14:55:42 2.71 MB
2015 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita 2022-12-01 14:55:42 2.11 MB
2015 m. II ketv. aiškinamasis raštas prie išlaidų sąmatos vykdymo 2022-12-01 14:55:43 506.74 KB
2015 m. I ketv. finansinės būklės ataskaitos 2022-12-01 14:55:43 2.12 MB
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis
Valgiaraštis 2023 - 2024 m. m. 2023-11-28 12:02:33 5.12 MB
Užkandžių ir gėrimų asortimentas 2023 m. 2023-09-12 13:11:07 1.83 MB
Dokumentai
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-01-17 11:29:55 100 KB
Maitinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-09-12 13:11:12 29.69 KB
Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo tvarka 2023-10-25 10:27:05 83 KB
Kasinininko pareigybės aprašymas 2023-10-30 12:38:24 19.95 KB
Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Atnaujinta Dydis
2024 m.
2024 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-04-03 13:17:05 95.5 KB
2023 m.
2023 m. metinė biudžeto vykdymo ataskaita 2024-01-09 08:46:27 4.66 MB
2023 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-01-09 08:46:27 3.46 MB
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (II) 2024-01-09 08:46:27 3.21 MB
2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (I) 2024-01-09 08:46:27 2.92 MB
2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2024-01-09 08:46:27 3.68 MB
2023 m. vadovėlių ir kitų mokymo priemonių pirkimo iš klasės krepšelio ataskaita 2024-02-01 09:54:01 37.5 KB
2022 m.
2022 m. IV ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-26 10:52:28 579.39 KB
2022 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-26 10:52:28 327 KB
2022 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-26 10:52:28 502.85 KB
2022 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-26 10:52:28 3.83 MB
Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių pirkimo iš klasės krepšelio ataskaita 2023-03-13 13:39:28 36.5 KB
Metinės finansinės ir biudžeto vykdymo ataskaitos 14.46 MB
2021 m.
2021 m. metinė biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-01 13:17:31 4.02 MB
2021 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-01 13:17:31 8.28 MB
2021 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-01 13:17:31 7.85 MB
2021 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-01 13:17:31 7.95 MB
Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių pirkimo iš klasės krepšelio ataskaita 2023-01-19 18:32:21 40 KB
2020 m.
2020 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2023-01-19 18:34:58 5.05 MB
2020 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-19 18:34:58 7.49 MB
2020 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-19 18:34:58 3.12 MB
2020 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-19 18:34:58 2.64 MB
Vadovėlių ir kitų mokymo priemonių pirkimo iš klasės krepšelio ataskaita 2023-01-19 18:34:58 14.94 KB
2019 m.
2019 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2023-01-19 18:23:58 2.03 MB
2019 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2023-01-19 18:23:58 1.29 MB
2019 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-19 18:23:58 2.1 MB
2019 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-19 18:23:58 1.93 MB
2018 m.
2018 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2022-12-01 13:53:15 2.6 MB
2018 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-01 13:53:15 3.22 MB
2018 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-01 13:53:16 931.66 KB
2018 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-01 13:53:16 3.02 MB
2017 m.
2017 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2022-12-01 13:55:03 3.11 MB
2017 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-01 13:55:04 2.98 MB
2017 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-01 13:55:04 4.01 MB
2017 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-01 14:05:28 2.36 MB
2016 m.
2016 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2023-01-19 18:21:52 4.34 MB
2016 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2023-01-19 18:21:52 1.24 MB
2016 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2023-01-19 18:21:52 1.76 MB
2016 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2023-01-19 18:21:52 5.65 MB
2015 m.
2015 m. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo metinė ataskaita 2023-01-19 18:23:40 2.64 MB
2015 m. aiškinamasis raštas prie išlaidų sąmatos vykdymo 2023-01-19 18:23:40 693.91 KB
2015 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitos 2023-01-19 18:23:40 2.74 MB
2015 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-19 18:23:40 4.72 MB
2015 m. II ketv. aiškinamasis raštas prie išlaidų sąmatos vykdymo 2023-01-19 18:23:40 506.74 KB
2015 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2023-01-19 18:23:40 12.06 MB
2014 m.
2014 m. III ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita 2022-12-01 14:08:14 11.03 MB
Viešieji pirkimai Atnaujinta Dydis
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklės 2023 m. 2023-01-16 11:52:48 682.86 KB
Viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės taisyklių dalinio pakeitimo 2023 m. 2023-01-16 11:52:48 332.05 KB
Viešųjų pirkimų procese dalyvaujančių asmenų ir jų funkcijos 2023 m. 2023-01-16 11:52:48 339.28 KB
Įsakymas dėl Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo 2021 m. 2023-01-16 11:52:48 69 KB
Viešojo pirkimo komisijos darbo reglamentas 2021 m. 2023-01-16 11:52:48 670.44 KB
Mokinių pavėžėjimas Atnaujinta Dydis
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių pavėžėjimo visuomeniniu transportu tvarkos aprašas 2018 m. 24.13 KB
Įsivertinimai Atnaujinta Dydis
2023 m. mokyklos įsivertinimo ir pažangos ataskaita 2024-01-24 09:30:07 270.47 KB
2022 m. mokyklos įsivertinimo ir pažangos ataskaita 2024-01-24 09:30:07 139.22 KB
2020-2021 m. mokyklos įsivertinimo ir pažangos duomenys 2024-01-24 09:30:07 16.55 KB
Veiklos kokybės įsivertinimas 2024-01-24 09:30:07 16.55 KB
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
2020-2023 m. korupcijos prevencijos programa 2022-12-05 12:11:16 36.5 KB
2020-2023 m. korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas 2022-12-05 12:11:16 45 KB
Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika 2022 m. 2022-12-05 12:11:16 3.89 MB
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-12-05 12:11:16 26.6 KB
Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas 2024-04-03 13:03:11 57 KB
2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita 2022-12-05 12:11:16 50.5 KB
Privačių interesų deklaravimo sąrašas 2021 m. 2022-12-05 12:11:16 85.5 KB
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2020 m. 2022-12-05 12:11:16 1.6 MB
Pranešimų apie korupcijos atvejus tvarka 2015 m. 2022-12-05 12:11:16 24.5 KB
Antikorupcijos elgesio kodeksas 127.35 KB
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita 2024-03-29 10:31:13 6.52 MB
Pavyzdiniai galimos korupcijos pobūdžio rizikos atvejai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus 2024-03-29 10:32:18 118.63 KB
Civilinė sauga Atnaujinta Dydis
Civilinės saugos būklės patikrinimo aktas 2022 m. 2023-01-16 13:21:39 2.7 MB
Civilinės saugos aprašo metodinė medžiaga 2022 m. 2023-01-16 13:21:39 156.5 KB
Civilinės saugos aprašas 2021 m. 2023-01-16 13:21:39 89 KB
Civilinės saugos pratybos Ralio gimnazija 2021 m. 2023-01-16 13:21:39 30.02 KB
Civilinės saugos pratybų metodinė medžiaga 2023-01-16 13:21:39 32.97 KB
Civilinės saugos aprašo tvirtinimas 2021 m. 2023-01-16 13:21:39 72.5 KB
Civilinės saugos prevencijos planas 2021 m. 2023-01-16 13:21:39 34.96 KB
Civilinės saugos prevencijos plano tvirtinimas 2021 m. 2023-01-16 13:21:39 34.13 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo planas 2021 m. 2023-01-16 13:21:39 468.93 KB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano priedai 2023-01-16 13:21:39 3.9 MB
Ekstremaliųjų situacijų valdymo plano tvirtinimas 2021 m. 2023-01-16 13:21:39 52.74 KB
Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašas 2024-06-03 10:34:29 316.07 KB
Dėl ekstremaliųjų situacijų valdymo plano 2 priedo pakeitimo 2024-06-03 10:34:33 233.59 KB
Vaiko gerovės komisija Atnaujinta Dydis
Vaiko gerovės komisijos veiklos planas 2024 m. 2024-02-19 15:27:29 98.5 KB
Įsakymas dėl Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos vaiko gerovės komisijos sudarymo 2021 m. 2024-02-19 15:27:29 59 KB
Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas 2021 m. 2024-02-19 15:27:29 60 KB
Įsakymas dėl Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos vaiko gerovės komisijos darbo reglamento pavirtinimo 2021 m. 2024-02-19 15:27:29 68 KB
Asmens duomenų apsauga Atnaujinta Dydis
Bendrosios duomenų apsaugos taisyklės 2019 m. 2022-12-01 11:21:12 58.19 KB
Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. 2022-12-01 11:21:33 57.51 KB
Internetinės svetainės privatumo politikos taisyklės 2019 m. 2022-12-01 11:22:01 29.34 KB
Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės 2019 m. 2022-12-01 11:22:21 36.56 KB
Darbo taryba Atnaujinta Dydis
Darbo tarybos reglamentas 2020 m. 2022-12-01 12:40:35 16.83 KB
Darbo tarybos narių rinkimų tvarkos aprašas 2017 m. 2022-12-01 12:40:35 16.46 KB
Covid-19 Atnaujinta Dydis
Izoliacijos taisyklių pakeitimai (nuo 2021-11-17) 2022-12-02 12:24:17 93.96 KB
Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo švietimo teikėjuose, įgyvendinančiuose priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, skelbimo tvarkos 2021 m. 2022-12-02 12:24:17 39 KB
Didelės rizikos sąlytį turėjusių asmenų izoliavimas 2021 m. 2022-12-02 12:24:17 1.67 MB
Mokinių testavimas padėjo išvengti šimtų ligos židinių 2022-12-02 12:24:17 18.34 KB
Tvarkaraščiai Atnaujinta Dydis
Pamokų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. II pusmetis 2024-02-19 09:54:23 28.27 KB
Konsultacijų tvarkaraštis 2023-2024 m. m. 2024-02-19 09:55:32 15.9 KB
Biblioteka Atnaujinta Dydis
Bibliotekos taisyklės 2022-12-02 17:04:28 23.59 KB
Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo tvarkos aprašas 2024 m. 2024-03-06 11:23:21 25.38 KB
2023 m. vadovėlių ir kitų mokymo priemonių pirkimo iš klasės krepšelio ataskaita 2024-02-01 09:54:01 37.5 KB
Patalpų nuoma Atnaujinta Dydis
Informacija apie nekilnojamojo turto panaudos, nuomos, pirkimo-pardavimo, patikėjimo sutartis 2024-02-01 09:54:23 11.29 KB
Prašymas dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais 1 priedas nuo 2020 m. 2024-01-29 11:49:07 20.94 KB
Prašymas dėl savivaldybės turto nuomos be konkurso 3 priedas nuo 2020 m. 2024-01-29 11:49:07 25.37 KB
Savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos sutartis 3 priedas 2024-01-29 11:49:07 103.5 KB
Sprendimas dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 m. 2024-01-29 11:49:07 119 KB
Sprendimas dėl Jonavos rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 m. 2024-01-29 11:49:07 199.5 KB
Sprendimas dėl savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo 2019 m. 2024-01-29 11:49:07 119 KB
Papildomas susitarimas Nr. 1 prie savivaldybės turto panaudos sutarties teikiamų paslaugų mokesčių skaičiavimas 2024-01-29 11:49:07 15.87 KB
Prašymas dėl savivaldybės turto nuomos be konkurso 2024-02-02 09:33:44 25.35 KB
Pagalba mokiniams ir tėvams Atnaujinta Dydis
Karjeros specialistas
Profesinio orientavimo paslaugų planas 2024 m. 12.49 MB
Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-01 10:17:10 34.5 KB
Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-01 10:17:10 18.92 KB
Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-01 10:17:10 19.23 KB
Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz., vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga suteikimo mokiniui, tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-01 10:17:10 35.5 KB
Planai ir ataskaitos
Visuomenes sveikatos prežiūros specialistes Irmos Danieles, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje 2023 m. veiklos planas 2023-02-20 22:07:32 8.84 MB
Visuomenes sveikatos prežiūros specialistes Irmos Danieles, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje 2022 m. veiklos ataskaita 2023-02-20 22:07:32 2.63 MB
Visuomenės sveikatos specialistės Irmos Danielės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje, 2022 m. veiklos planas 2023-02-20 22:07:32 49.11 KB
Visuomenės sveikatos specialistės Irmos Danielės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje, 2021 m. veiklos ataskaita 2023-02-20 22:07:32 40.65 KB
Visuomenės sveikatos specialistės Danutės Kačegavičienės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje, 2021 m. veiklos planas 2023-02-20 22:07:32 50.47 KB
Visuomenės sveikatos specialistės Danutės Kačegavičienės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje, 2020 m. veiklos ataskaita 2023-02-20 22:07:32 53 KB
Visuomenės sveikatos specialistės Danutės Kačegavičienės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje, 2020 m. veiklos planas 2023-02-20 22:07:32 3.33 MB
Visuomenes sveikatos priežiūros specialistes Irmos Danieles, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje 2023 m. veiklos ataskaita 1.58 MB
Visuomenes sveikatos priežiūros specialistes Irmos Danieles, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje 2024 m. veiklos planas 1.52 MB
Psichologas
Psichologės Jūratės Zabarauskienės 2023 m. veiklos planas 2024-01-29 10:51:23 32.79 KB
Socialinis pedagogas
Socialinės pedagogės Orintos Smailienė veiklos planas 2023 metams 2024-01-29 11:40:17 90 KB