Dokumentai
Korupcijos prevencija Atnaujinta Dydis
2020-2023 m. korupcijos prevencijos programa 2022-12-05 12:11:16 36.5 KB
2020-2023 m. korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas 2022-12-05 12:11:16 45 KB
Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika 2022 m. 2022-12-05 12:11:16 3.89 MB
Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 2022 m. 2022-12-05 12:11:16 26.6 KB
Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas 2024-04-03 13:03:11 57 KB
2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita 2022-12-05 12:11:16 50.5 KB
Privačių interesų deklaravimo sąrašas 2021 m. 2022-12-05 12:11:16 85.5 KB
Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2020 m. 2022-12-05 12:11:16 1.6 MB
Pranešimų apie korupcijos atvejus tvarka 2015 m. 2022-12-05 12:11:16 24.5 KB
Antikorupcijos elgesio kodeksas 127.35 KB
Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita 2024-03-29 10:31:13 6.52 MB
Pavyzdiniai galimos korupcijos pobūdžio rizikos atvejai ir darbuotojų veiksmai su jais susidūrus 2024-03-29 10:32:18 118.63 KB