Nuostatai

Nuostatai Atnaujinta Dydis
Mokinių premijų skyrimo nuostatai 2023 m. 2023-01-26 11:32:48 21.65 KB
Alumnų klubo nuostatai 2023 m. 2023-01-26 11:32:48 22.68 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos nuostatai 2021 m. 2023-01-26 11:32:48 23.63 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojų ugdymui, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo nuostatai 2020 m. 2023-01-26 11:32:48 21.16 KB
Tvarkų aprašai
Mokinių pamokų lankomumo registracijos, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-09-11 08:42:53 27.87 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinio uniformos dėvėjimo tvarka 2024-04-17 21:25:26 22.2 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-09-11 08:42:53 43.27 KB
Jonavos Jeronimo Ralio Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-02-14 14:47:03 6.31 MB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašas 2021 m. 2023-12-07 15:33:01 32.37 KB
Jonavos Jeronimo Ralio nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2020 m. 2023-09-11 08:42:53 17.8 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-09-11 08:42:53 48.16 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2020 m. 2023-09-11 08:42:53 19.87 KB
Naudojimosi neatlygintinai Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos patalpomis ir kitu turtu tvarkos aprašas 2017 m. 2023-09-11 08:42:53 16.98 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija pasirinkto mokomojo dalyko, dalyko modulio, dalyko mokymosi kurso keitimo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-09-11 08:42:53 18.21 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokymosi pagalbos teikimo aprašas 2016 m. 2023-09-11 08:42:53 22.37 KB
Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo tvarka 2023-10-25 10:27:05 83 KB
Informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas 200.86 KB
Taisyklės
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių elgesio taisyklės 2020 m. 2023-11-09 09:06:22 70 KB
Priėmimas į gimnaziją
Prašymo forma dėl priėmimo į I-II klases 2023-01-31 15:59:50 34.5 KB
Prašymo forma dėl priėmimo į III-IV klases 2022-12-02 14:58:39 28 KB
Prašymo forma dėl priėmimo suaugusiųjų pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I-II kl.) ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (III-IV kl.) 2022-12-02 14:58:39 15 KB
Mokinių priėmimo į Jonavos Jeronimo Ralio gimnaziją tvarkos aprašas 2020 m. 2022-12-04 19:56:38 22.48 KB
Prašymai
Prašymas dėl dalyko/ kurso/ modulio keitimo 2022-12-04 12:35:49 13.84 KB
Pareigybės aprašymai
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 23.37 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 25.76 KB
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2022-12-01 09:45:04 1.98 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas Nr. 2 2023-01-16 11:03:49 137.52 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas Nr. 3 2023-01-16 11:04:11 20.74 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas Nr. 1 2023-01-16 11:03:15 24.23 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Anglų kalbos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 96.9 KB
Biologijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 19.87 KB
Dailės mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 19.77 KB
Dorinio ugdymo mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 19.8 KB
Dramos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.71 KB
Ekonomikos ir verslo mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.73 KB
Etikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.75 KB
Fizikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.75 KB
Geografijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.7 KB
Informatikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.73 KB
Istorijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.64 KB
Auklėtojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 89.79 KB
Kūno kultūros mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 95.42 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 95.09 KB
Matematikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.78 KB
Muzikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.67 KB
Neformalaus ugdymo mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.81 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.91 KB
Technologijų mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.98 KB
Vokiečių mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.88 KB
Saugos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 20.02 KB
Psichologijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.79 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2022-12-01 09:38:09 99.93 KB
Techninio aptarnaujančio personalo pareigybės aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 23.37 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 24.65 KB
Santechniko pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 17.86 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 22.77 KB
Duomenų įvestis operatoriaus pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 40.5 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 25.76 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 23.08 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 25.54 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-01-27 10:37:10 104.03 KB
Kasinininko pareigybės aprašymas 2023-10-30 12:38:24 19.95 KB

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!