Mokytojai

Mokytojų sąrašas 2023-2024 m. m.

Vardas, pavardė

Pareigos

Kvalifikacinė kategorija

Vadovauja

El. paštas

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai

Ona Bartušienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė - ona.bartusiene@jralio.lt
Vida Budraitienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė - vida.budraitiene@jralio.lt
Inga Kuuzeorg - Petrikonienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė   inga.petrikoniene@jralio.lt
Eglė Krutkevičienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė Ic kl. egle.krutkeviciene@jralio.lt
Alvida Maciulevičienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė - alvida.maciuleviciene@jralio.lt
Valerija Maciulevičienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė - valerija.maciuleviciene@jralio.lt
Nijolė Rimkuvienė Lietuvių kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė - nijole.rimkuviene@jralio.lt

Užsienio kalbų mokytojai

Rita Gečiauskienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė - rita.geciauskiene@jralio.lt
Auksuolė Karosienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė - auksuole.karosiene@jralio.lt
Daiva Kšivickienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė IVd kl. daiva.ksivickiene@jralio.lt
Rita Lamokovskienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė If kl. rita.lamokovskiene@jralio.lt
Jolanta Matonienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė IIa kl. jolanta.matoniene@jralio.lt
Aušra Nacevičienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė IIIė kl. ausra.naceviciene@jralio.lt
Ina Parėdnienė Anglų kalbos mokytoja Mokytoja metodininkė IVb kl. ina.pareniene@jralio.lt
Jonas Legas Vokiečių kalbos mokytojas
Lotynų kalbos mokytojas
Mokytojas ekspertas
Vyresnysis mokytojas
- jonas.legas@jralio.lt
Vlada Zajankauskienė Rusų kalbos mokytoja Vyresnioji mokytoja IVf kl. vlada.zajankauskiene@jralio.lt

Matematikos ir informacinių technologijų mokytojai

Ramunė Dranseikienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė IVc kl. ramune.dranseikiene@jralio.lt
Rasa Gecevičienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė Iė kl. rasa.geceviciene@jralio.lt
Inga Mikutovskienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė IIIb kl. inga.mikutovskiene@jralio.lt
Audronė Petrauskaitė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė - audrone.petrauskaite@jralio.lt
Rasutė Jaruševičienė Matematikos mokytoja Mokytoja metodininkė IVa kl. rasute.jarusevičiene@jralio.lt
Angelė Buitkienė Informacinių technologijų mokytoja Mokytoja metodininkė - angele.buitkiene@jralio.lt

Gamtos mokslų mokytojai

Sigita Aravičienė Fizikos mokytoja Mokytoja metodininkė Ia kl. sigita.araviciene@jralio.lt
Rita Morkaitienė Fizikos mokytoja Mokytoja metodininkė - rita.morkaitiene@jralio.lt
Idilija Balickienė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė - idilija.balickiene@jralio.lt
Edita Paknienė Biologijos mokytoja Mokytoja metodininkė - edita.pakniene@jralio.lt
Marta Marčiulionytė Biologijos mokytoja Mokytoja - marta.marciulionyte@jralio.lt
Julija Jasaitienė Chemijos mokytoja Mokytoja metodininkė - julija.jasaitiene@jralio.lt
Virginija Pažėraitė Chemijos mokytoja Vyresnioji mokytoja IIb kl. virginija.pazeraite@jralio.lt

Socialinių mokslų mokytojai

Vilija Kičienė Istorijos mokytoja Mokytoja ekspertė IVė kl. vilija.kiciene@jralio.lt
Sigita Meižienė Istorijos mokytoja Mokytoja metodininkė - sigita.meiziene@jralio.lt
Egidijus Živaitis Istorijos, dorinio ugdymo mokytojas Mokytojas metodininkas IIIa kl. egidijus.zivaitis@jralio.lt
Inga Kuuzeorg - Petrikonienė Tikybos, lytiškumo pagrindų mokytoja Mokytoja ekspertė Ib kl. inga.petrikoniene@jralio.lt
Vilma Vyčienė Dorinio ugdymo mokytoja Mokytoja - vilma.vyciene@jralio.lt
Svajūnas Sugaudis Geografijos, pilietiškumo pagrindų mokytojas Mokytojas - svajunas.sugaudis@jralio.lt
Aušrinė Živaitienė Geografijos mokytoja Mokytoja ekspertė - ausrine.zivaitiene@jralio.lt

Technologijų, menų ir sporto mokytojai

Eugenijus Leonavičius Technologijų, automobilių remonto ir priežiūros mokytojas Vyresnysis mokytojas IId kl. eugenijus.leonavicius@jralio.lt
Vidmantas Smilgaitis Technologijų mokytojas Mokytojas - vidmantas.smilgaitis@jralio.lt
Modesta Stakėliūnaitė Technologijų mokytoja Vyresnioji mokytoja IIIc kl. modesta.stakeliunaite@jralio.lt
Lina Smailytė Dailės mokytoja Mokytoja IIId kl. lina.smailyte@jralio.lt
Neringa Kukarinienė Muzikos mokytoja Mokytoja metodininkė IIc kl. neringa.kukariniene@jralio.lt
Živilė Martinaitienė Teatro mokytoja Mokytoja metodininkė - zivile.martinaitiene@jralio.lt
Jolita Neimantienė Kūno kultūros,
aerobikos mokytoja
Mokytoja metodininkė Id kl. jolita.neimantiene@jralio.lt
Ugnė Pinkevičiūtė Kūno kultūros mokytoja Mokytoja - ugne.pinkeviciute@jralio.lt
Svajūnė Sipavičienė Kūno kultūros mokytoja Mokytoja metodininkė - svajune.sipaviciene@jralio.lt
Nerijus Zabarauskas Kūno kultūros mokytojas Vyresnysis mokytojas - nerijus.zabaraukas@jralio.lt
Kitos srities mokytojai
Rūta Strumilienė Ekonomikos, verslas ir vadybos mokytoja Mokytoja metodininkė - ruta.strumiliene@jralio.lt
Audrius Reipa Foto studijos mokytojas Mokytojas - audrius.reipa@jralio.lt
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
9. 15.55 – 16.40
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40