Vizija, misija, filosofija, prioritetai

Vizija

Nuolat besimokanti, bendradarbiaujanti, kurianti modernią, jaukią ir saugią mokymosi aplinką ugdymo įstaiga, kurioje ugdomas atsakingas mokinys, sistemingai besimokantis ir siekiantis asmeninės mokymosi pažangos, ir kurioje dirba aukštos kvalifikacijos pedagogai, nuolat tobulėjantys, formuojantys mokinio vertybines nuostatas ir gebėjimus, prisiimantys asmeninę atsakomybę.

Misija

Sudaryti galimybes kiekvienam besimokančiam įgyti kompetencijų – žinių, gebėjimų ir vertybinių nuostatų. Ugdo brandų jaunosios kartos pilietį, sugebantį mokytis visą gyvenimą ir sėkmingai integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę.

Filosofija

Teisingumas, iniciatyvumas, bendradarbiavimas, pagalba vienas kitam ir asmeninė atsakomybė už savo darbus.

Prioritetai

Užtikrinti kiekvieno mokinio ugdymosi kokybę.

Gimnazijos kultūros ir tradicijų puoselėjimas.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40