Inžinerinė klasė

Partneriai

 • Kauno Technologijos universiteto Elektros ir Elektronikos fakultetas
 • Kauno Technikos kolegija

Tikslas

 • Ugdyti mokinių kūrybinį ir kritinį mąstymą bei gebėjimą pažvelgti į problemos sprendimą iš įvairių mokomųjų dalykų pusių.

Dalykas

 • Inžinerijos pradmenys – tai papildoma pamoka, kurios metu mokiniai pasiruošia bei atlieka praktinius darbus gimnazijoje ir partnerių laboratorijose. Modulis, skirtas gilinti gamtos ir tiksliųjų mokslų žinias.

Veiklos

 • Susipažinimas su partnerių mokymo įstaigomis;
 • Elektronikos praktinių darbų ciklas (integruojant fiziką, matematiką, informacines technologijas, biologiją);
 • Įdomiosios chemijos nuotolinių paskaitų ciklas  (integruojant chemiją ir anglų kalbą, bendradarbiaujant su JAV Pensilvanijos universiteto mokslininku);
 • Inžinerinio dizaino darbų ciklas (integruojant fiziką, matematiką, braižybą, dailę);
 • Kūrybinių darbų parengimas ir pristatymas gimnazijoje  (integruojant gamtos ir tiksliųjų mokslų dalykus bei lietuvių kalbą (viešąjį kalbėjimą, dalykinį rašymą).

FABLAB elektronikos dirbtuvės

Spalio 18 dieną Ib klasės gimnazistai pagal bendradarbiavimo sutartį atliko pirmąjį elektronikos laboratorinį darbą Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakultete. Raliečiai susipažino su šiuolaikiniais elektronikos elementais ir jų panaudojimu, kuriant elektronikos prietaisus, išmoko lituoti paviršinio montažo elementus ir pasigamino veikiantį gaminį. Tai puiki praktinė patirtis, sukurianti prielaidas kokybiškam gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymuisi, siejant teoriją su praktika.

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 15.00 – 15.45
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40