Sporto klasė

Partneriai

Lietuvos sporto universitetas

Tikslas

Dalyvauti universiteto veiklose, vykdančiose pasirinktinos karjeros srities praktinę veiklą ir ją stebėti, susipažinti su įstaigos metodine bei materealine baze.

Vykdyti su LSU bendrus projektus, susijusius su sporto mokslo, švietimo, sporto ir sveikatinimo veiklomis.

Dalykas

Fizinio ugdymo modulis – papildoma pamoka skirta puoselėti mokinių sveikatą ir fizinį pajėgumą, ugdyti tolesniam prasmingam ir aktyviam gyvenimui šiuolaikinėje visuomenėje būtinas palankaus sveikatai fizinio aktyvumo kompetencijas, plėtoti bendruosius ir specialiuosius judėjimo, sveikatos stiprinimo ir tausojimo gebėjimus, ugdyti ir plėtoti pažinimo, socialinę, emocinę ir sveikos gyvensenos, kūrybiškumo, komunikavimo, kultūrinę, pilietinę ir skaitmeninę kompetencijas.

Veiklos

Susipažinimas su partnerio mokymo įstaiga.

LSU dėstytojų praktiniai užsiėmimai pagal  pateiktas temas.

Fizinio ugdymo pamokos Jonavos baseine.

Bendri projektai su LSU.

Atnaujinta: 2024-03-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
9. 15.55 – 16.40
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40