Ugdymo turinio atnaujinimas (UTA)

Informacija

Lietuvos mokyklos ruošiasi pokyčiams – ugdymas bus organizuojamas pagal atnaujintas programas. Šiuo metu Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) vykdo tyrimą, skirtą parengti diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas. Iki 2022 metų balandžio mėnesio bus analizuojama patirtis, kaupiama informacija ir rengiamos rekomendacijos, kaip įgyvendinti kompetencijomis grįstą atnaujintą ugdymo turinį. Tyrime dalyvauja 30 atrinktų šalies mokyklų. Tarp jų  – Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija.

Visa informacija apie ugdymo turinio atnaujinimą pateikiama:

https://www.mokykla2030.lt/

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo atnaujintų programų projektai:

https://www.mokykla2030.lt/bp-projektai/

Ugdymo turinio atnaujinimo etapai

 • Iki 2022 m. rugsėjo mėn. bus atnaujintos ir patvirtintos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programos. Savivaldybių ir mokyklų UTA komandos turi pasirengti veiksmų planą, kuris padėtų atrasti geriausius sprendimus reformos įgyvendinimui švietimo įstaigose.
 • Iki 2023 m. rugsėjo mėn. turi būti sukurtas BUP atvaizdavimo įrankis, parengtos rekomendacijos mokytojams, sukurtas skaitmeninis įrankis mokinių pažangai stebėti, sukurtos skaitmeninės priemonės, patobulintos mokytojų kompetencijos.

Paruošiamieji mokyklos žingsniai

Nuo ko turėtų pradėti veikti mokykla, norinti sėkmingai pasiruošti dirbti pagal atnaujintas BUP? Rekomenduojami šie žingsniai:

Pirmas žingsnis. Mokyklos vadovo, kaip lyderio, užduotis – inicijuoti ir įveiklinti UTA komandą, kuri pradžioje turėtų aptarti narių vaidmenis, atsakomybės sritis, veikimą, partnerystę, išteklius ir kt. Komandai taip pat reikėtų sutarti bendrą tikslą, UTA turinį, principus. Labai svarbu į komandą įtraukti mokytojus, jau besimokančius dirbti pagal atnaujintas BUP, paskirti asmenis, atsakingus už komunikacijos, socialinės partnerystės koordinavimą. Vienas iš sėkmės veiksnių, padėsiančių mokyklai sėkmingai pasiruošti diegti atnaujintą ugdymo turinį, – vadovo ir visos komandos narių lyderystė. Šiame etape galėtų pagelbėti metodinė priemonė „Kaip mokyklos vadovui pasirengti atnaujintų BP diegimui mokykloje“.

Antras žingsnis. UTA komandai rekomenduojama parengti UTA veiksmų planą, kurio tikslas – pasiruošti UTA įgyvendinimui mokykloje. Šiame plane mokykla turėtų nusimatyti situacijos įsivertinimą, kuris padėtų identifikuoti, ką mokykla jau turi ir ko dar trūksta sėkmingam UTA įgyvendinimui. Vienas iš siūlomų įsivertinimų įrankių – Pasirengimo diegti atnaujintas bendrąsias programas įsivertinimo kriterijai. UTA veiksmų plane reikėtų nusimatyti, kaip sudaryti sąlygas UTA diegimui. Tai ir kvalifikacijos tobulinimas, ir reikiamų specialistų užtikrinimas, ir ugdymo priemonių bei aplinkų atnaujinimas, kas ypač svarbu įgyvendinant įtraukųjį ugdymą. Sudarant palankias sąlygas, viena iš rekomenduojamų priemonių – komunikacijos planas, kuris padėtų užtikrinti savalaikę informacijos sklaidą visai mokyklos bendruomenei, socialiniams partneriams. Norint užtikrinti tinkamą pasiruošimą diegti atnaujintas ugdymo programas, būtina procesų stebėsena.

NŠA informacija

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!