Paskutiniai atnaujinimai

El. nr. Data Statusas
1. 2023-09-22 17:17 Naujiena sukurta: Judumo savaitė 2023 (I)
2. 2023-09-18 14:12 Naujiena sukurta: Visa Lietuva šoka 2023
3. 2023-09-18 14:09 Puslapis atnaujintas: Mokinių taryba
4. 2023-09-18 14:08 Puslapis atnaujintas: Gimnazistų uniformos
5. 2023-09-18 14:03 Puslapis atnaujintas: Mokinių taryba
6. 2023-09-13 11:09 Dokumentas išstrintas: Neformaliojo švietimo programos 2022-2023 m. m.
7. 2023-09-13 11:07 Dokumentas išstrintas: Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis 2022 – 2023 m. m.
8. 2023-09-13 11:01 Puslapis atnaujintas: Neformaliojo švietimo programos
9. 2023-09-12 13:43 Puslapis atnaujintas: Ugdymo organizavimas
10. 2023-09-12 13:11 Dokumentas atnaujintas: Maitinimo tvarkos aprašas 2023 m.
11. 2023-09-12 13:11 Dokumentas atnaujintas: Užkandžių ir gėrimų asortimentas 2023 m.
12. 2023-09-12 13:10 Dokumentas atnaujintas: Maitinimo tvarkos aprašas 2023 m.
13. 2023-09-12 09:39 Dokumentas atnaujintas: Užkandžių ir gėrimų asortimentas 2023 m.
14. 2023-09-12 09:38 Puslapis atnaujintas: Mokinių maitinimas
15. 2023-09-12 09:34 Dokumentas sukurtas: Užkandžių ir gėrimų asortimentas 2023 m.
16. 2023-09-12 09:32 Dokumentas sukurtas: Maitinimo tvarkos aprašas 2023 m.
17. 2023-09-11 11:59 Puslapis sukurtas: Sporto klasė
18. 2023-09-11 10:53 Naujiena sukurta: Raliečiai - miesto šventės dalyviai.
19. 2023-09-11 10:51 Naujiena išstrinta: Kvietimas
20. 2023-09-11 10:51 Naujiena išstrinta: Kviečiame!
21. 2023-09-11 08:47 Dokumentas atnaujintas: 2023 m. sausio mėn. veiklos planas
22. 2023-09-11 08:47 Dokumentas atnaujintas: 2023 m. vasario mėn. veiklos planas
23. 2023-09-11 08:47 Dokumentas atnaujintas: 2023 m. kovo mėn. veiklos planas
24. 2023-09-11 08:47 Dokumentas atnaujintas: 2023 m. balandžio mėn. veiklos planas
25. 2023-09-11 08:47 Dokumentas atnaujintas: 2023 m. gegužės mėn. veiklos planas
26. 2023-09-11 08:47 Dokumentas atnaujintas: 2023 m. birželio mėn. veiklos planas
27. 2023-09-11 08:46 Dokumentas sukurtas: 2023 m. rugsėjo mėn. veiklos planas
28. 2023-09-11 08:42 Dokumentas sukurtas: Mokinių pamokų lankomumo registracijos, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas 2023 m.
29. 2023-09-11 08:39 Dokumentas išstrintas: Mokinių pamokų lankomumo registracijos, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas 2022 m.
30. 2023-09-11 08:39 Dokumentas išstrintas: Prašymas pateisinti praleistas pamokas
31. 2023-09-11 08:39 Dokumentas išstrintas: Praleistų pamokų pateisinimo lapas
32. 2023-09-11 08:39 Dokumentas išstrintas: Dar vienas dokumentas NAUJAS
33. 2023-09-07 16:10 Dokumentas sukurtas: 2023 m. I ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
34. 2023-09-07 16:01 Dokumentas sukurtas: 2023 m. II ketv. finansinės būklės ataskaita
35. 2023-09-07 15:59 Dokumentas atnaujintas: 2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (I)
36. 2023-09-07 15:28 Dokumentas atnaujintas: 2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (II)
37. 2023-09-07 15:28 Dokumentas sukurtas: 2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (I)
38. 2023-09-07 15:18 Dokumentas sukurtas: 2023 m. II ketv. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita
39. 2023-09-07 14:52 Naujiena sukurta: Mokslo ir žinių diena
40. 2023-09-07 14:38 Puslapis atnaujintas: Gimnazistų uniformos
41. 2023-09-07 14:37 Dokumentas atnaujintas: Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokymosi pagalbos teikimo aprašas 2016 m.
42. 2023-09-07 14:37 Dokumentas atnaujintas: Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija pasirinkto mokomojo dalyko, dalyko modulio, dalyko mokymosi kurso keitimo tvarkos aprašas 2016 m.
43. 2023-09-07 14:37 Dokumentas atnaujintas: Naudojimosi neatlygintinai Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos patalpomis ir kitu turtu tvarkos aprašas 2017 m.
44. 2023-09-07 14:37 Dokumentas atnaujintas: Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2020 m.
45. 2023-09-07 14:37 Dokumentas atnaujintas: Jonavos Jeronimo Ralio nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2020 m.
46. 2023-09-07 14:37 Dokumentas atnaujintas: Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašas 2021 m.
47. 2023-09-07 14:37 Dokumentas atnaujintas: Jonavos Jeronimo Ralio Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021 m.
48. 2023-09-07 14:37 Dokumentas atnaujintas: Mokinių pamokų lankomumo registracijos, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas 2022 m.
49. 2023-09-07 14:37 Dokumentas atnaujintas: Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2022 m.
50. 2023-09-07 14:33 Dokumentas atnaujintas: Veiklos tobulinimo ataskaita Nr.1

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
2. 09.00 – 09.45
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40