Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Mokinių pamokų lankomumo registracijos, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas 2023 m. 2023-09-11 08:42:53 27.87 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinio uniformos dėvėjimo tvarka 2023-09-11 08:42:53 21.62 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-09-11 08:42:53 43.27 KB
Jonavos Jeronimo Ralio Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-09-11 08:42:53 41.09 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašas 2021 m. 2023-12-07 15:33:01 32.37 KB
Jonavos Jeronimo Ralio nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2020 m. 2023-09-11 08:42:53 17.8 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-09-11 08:42:53 48.16 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2020 m. 2023-09-11 08:42:53 19.87 KB
Naudojimosi neatlygintinai Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos patalpomis ir kitu turtu tvarkos aprašas 2017 m. 2023-09-11 08:42:53 16.98 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija pasirinkto mokomojo dalyko, dalyko modulio, dalyko mokymosi kurso keitimo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-09-11 08:42:53 18.21 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokymosi pagalbos teikimo aprašas 2016 m. 2023-09-11 08:42:53 22.37 KB
Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo tvarka 2023-10-25 10:27:05 83 KB