Dokumentai
Tvarkų aprašai Atnaujinta Dydis
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas 2022 m. 2023-01-17 16:18:08 43.27 KB
Mokinių pamokų lankomumo registracijos, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas 2022 m. 2023-01-17 16:18:08 108.5 KB
Jonavos Jeronimo Ralio Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-01-17 16:18:08 41.09 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija socialinės-pilietinės veiklos organizavimo aprašas 2021 m. 2023-01-17 16:18:08 25.31 KB
Jonavos Jeronimo Ralio nuotolinio mokymo(si) tvarkos aprašas 2020 m. 2023-01-17 16:18:08 17.8 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių individualios pažangos stebėjimo ir fiksavimo tvarkos aprašas 2020 m. 2023-03-07 13:42:46 48.16 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos pedagogų etikos kodeksas 2020 m. 2023-01-17 16:18:08 19.87 KB
Naudojimosi neatlygintinai Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos patalpomis ir kitu turtu tvarkos aprašas 2017 m. 2023-01-17 16:18:08 16.98 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija pasirinkto mokomojo dalyko, dalyko modulio, dalyko mokymosi kurso keitimo tvarkos aprašas 2016 m. 2023-01-17 16:18:08 18.21 KB
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokymosi pagalbos teikimo aprašas 2016 m. 2023-01-17 16:18:08 22.37 KB
Korupcijos prevencijos darbo tvarkos aprašas MOKOMĖS 2.09 MB