Dokumentai
Pareigybės aprašymai Atnaujinta Dydis
Administracijos pareigybių aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 23.37 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 25.76 KB
Direktoriaus pareigybės aprašymas 2022-12-01 09:45:04 1.98 MB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas Nr. 2 2023-01-16 11:03:49 137.52 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas Nr. 3 2023-01-16 11:04:11 20.74 KB
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas Nr. 1 2023-01-16 11:03:15 24.23 KB
Mokytojų pareigybių aprašymai
Anglų kalbos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 96.9 KB
Biologijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 19.87 KB
Dailės mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 19.77 KB
Dorinio ugdymo mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 19.8 KB
Dramos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.71 KB
Ekonomikos ir verslo mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.73 KB
Etikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.75 KB
Fizikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.75 KB
Geografijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.7 KB
Informatikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.73 KB
Istorijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.64 KB
Auklėtojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 89.79 KB
Kūno kultūros mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 95.42 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 95.09 KB
Matematikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.78 KB
Muzikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.67 KB
Neformalaus ugdymo mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.81 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.91 KB
Technologijų mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.98 KB
Vokiečių mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.88 KB
Saugos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 20.02 KB
Psichologijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.79 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2022-12-01 09:38:09 99.93 KB
Techninio aptarnaujančio personalo pareigybės aprašymai
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 23.37 KB
Kiemsargio pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 24.65 KB
Santechniko pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 17.86 KB
Pastatų priežiūros darbininko pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 22.77 KB
Duomenų įvestis operatoriaus pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 40.5 KB
Raštinės administratoriaus pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 25.76 KB
Budėtojo pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 23.08 KB
Valytojo pareigybės aprašymas 2023-01-16 11:06:58 25.54 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2023-01-27 10:37:10 104.03 KB
Kasinininko pareigybės aprašymas 2023-10-30 12:38:24 19.95 KB