Mokinių maitinimas
Mokinių maitinimas Atnaujinta Dydis
Valgiaraštis
Valgiaraštis 2023 - 2024 m. m. 2023-11-28 12:02:33 5.12 MB
Užkandžių ir gėrimų asortimentas 2023 m. 2023-09-12 13:11:07 1.83 MB
Dokumentai
Nemokamo maitinimo tvarkos aprašas 2021 m. 2023-01-17 11:29:55 100 KB
Maitinimo tvarkos aprašas 2023 m. 2023-09-12 13:11:12 29.69 KB
Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo tvarka 2023-10-25 10:27:05 83 KB
Kasinininko pareigybės aprašymas 2023-10-30 12:38:24 19.95 KB