Dokumentai
Mokytojų pareigybių aprašymai Atnaujinta Dydis
Anglų kalbos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 96.9 KB
Biologijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 19.87 KB
Dailės mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 19.77 KB
Dorinio ugdymo mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:31 19.8 KB
Dramos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.71 KB
Ekonomikos ir verslo mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.73 KB
Etikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.75 KB
Fizikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.75 KB
Geografijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.7 KB
Informatikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:32 19.73 KB
Istorijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.64 KB
Auklėtojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 89.79 KB
Kūno kultūros mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 95.42 KB
Lietuvių kalbos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 95.09 KB
Matematikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.78 KB
Muzikos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.67 KB
Neformalaus ugdymo mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:33 19.81 KB
Rusų kalbos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.91 KB
Technologijų mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.98 KB
Vokiečių mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.88 KB
Saugos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 20.02 KB
Psichologijos mokytojo pareigybių aprašymas 2022-12-01 09:32:34 19.79 KB
Laboranto pareigybės aprašymas 2022-12-01 09:38:09 99.93 KB