Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencija

Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Sirtautienė, tel. nr. 8 349 5 1200

 

Korupcijos samprata ir pasireiškimas Lietuvoje. Dovanų politika

Atsisiųsti
 

Pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašas

Atsisiųsti

Dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Atsisiųsti

 2021 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita

Atsisiųsti

 Dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės 2020 m.

Atsisiųsti

2020-2023 m. korupcijos prevencijos programa

Atsisiųsti

2020-2023 m. korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas

Atsisiųsti

Pranešimų apie korupcijos atvejus tvarka

Atsisiųsti

Privačių interesų deklaravimo sąrašas

Atsisiųsti

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje galima pateikti:

Tiesiogiai atvykus į įstaigą (Žeimių g. 20, Jonava), pateikti pranešimą raštu raštinės administratoriui.
Atsiųsti pranešimą paštu (adresu Žeimių g. 20, 55125 Jonava).
Elektroniniu paštu info@jralio.lt
Paskambinti telefonu 8 349 69075.
Paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 2663333, pranešti el.paštu stt@stt.lt