Sveikiname!

Sveikiname!

Lyg didelė išsiskleidusi puokštė džiugina rajono I – IV klasių mokinių fizikos olimpiados rezultatų suvestinės prizininkai. Tarp pirmokų stipriausi rajone pripažinti raliečiai Jokūbas Labanauskas (I vieta) ir Justas Žuvelis (II vieta), kuriuos ruošė mokytoja R. Morkaitienė. Tarp rajono antrokų geriausiai fizikos mokslą išmano Emilis Rasiulis (I vieta) ir Benas Bulkė (III vieta) – gimnazistus moko mokytoja S. Aravičienė. Markas Klimovas (I vieta) ir Ugnė Rimkutė (II vieta), kuriuos ugdo mokytoja S. Aravičienė, šį mokomąjį dalyką geriausiai  supranta tarp trečiokų, o Mantas Babila (I vieta ) ir Žygimantas Simovičius (III vieta), mokytojos R. Morkaitienės padedami, suvokia šio mokomojo dalyko subtiliausius dalykus, todėl  ir tapo nepralenkiami lyderiai tarp gimnazistų – ketvirtokų. „Taigi, tegyvuoja raliečiai – fizikai!“ – skanduojame džiaugdamiesi olimpiados nugalėtojais ir dėkojame jų pedagogėms.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Kaip mums sekasi?

Kaip mums sekasi?

Vasario 18 dieną gimnazijoje vyko respublikinis dorinio ugdymo mokytojų seminaras „Sėkminga dorinio ugdymo pamoka. Kaip mums sekasi įgyvendinti Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją  programą“. Seminarą organizavo tikybos mokytoja ekspertė Inga Petrikonienė. Susibūrimo metu buvo aptarta ugdymo įstaigose esanti situacija, pristatytas sėkmingas bendradarbiavimo modelis, pedagogai dalinosi iššūkiais, įgyvendinant šią programą. Gimnazijos visuomenės sveikatos centro specialistė Danutė Kačegavičienė su tikybos ir etikos mokytojomis pasidalino gerąja patirtimi – įvykusių renginių, skirtų mokinių sveikatai stiprinti, sklaida.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

LIETUVA, tavim džiaugiuosi ir didžiuojuos!..
Gyvenimą, pasaulį perėjęs perdėm,
Matau, kaip driekias vieškeliu plačiuoju
Tavo graži buitis, nuženklinta žvaigždėm…

(J. Aistis)

Su Valstybės atkūrimo diena!

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

STUDIJOS 2020

STUDIJOS 2020

Ką daryti, kad ateityje būtum reikalingas? Kaip išsirinkti profesiją, dėl kurios niekada netektų gailėtis? – tai klausimai, į kuriuos atsakymų ieškojo gimnazijos trečiokai ir ketvirtokai, dalyvaudami tarptautinėje mokymosi, žinių ir karjeros planavimo parodoje STUDIJOS 2020. Parodoje patraukliai pristatytos visos mokymosi, studijų paslaugos Lietuvoje, tarptautinės studijų programos, savanorystės ir kitos savirealizacijos galimybės, verslo įmonių pasiūlymai. Karjeros konsultantai, mokymo ir verslo įstaigų atstovai, moksleivių ir studentų organizacijų nariai konsultavo jaunuolius, padėjo apsispręsti, ką veikti baigus mokyklą ir kaip kurti tolimesnę savo ateitį. Gimnazistai klausėsi įkvepiančių istorijų, paskaitų ir pokalbių apie gyvenimo kelio pasirinkimą, kaip be streso išgyventi egzaminus ir pasiekti išsikeltus tikslus.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Sveikiname!

Sveikiname!

Sakoma, kad matematikos mokslas elegantiškai įrodo, jog mąstymo kelias nėra lengvas… Susumavus rajono 9 – 12 klasių mokinių matematikos olimpiados II etapo rezultatus, savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo Padėkos raštais apdovanojami šie raliečiai: Simona Grinkaitė (Iė klasė), užėmusi II vietą; Benas Bulkė (IIė klasė), laimėjęs I vietą;  Kristina Miliauskaitė (IIė klasė) ir Neda Davidonytė (IId klasė), tapusios III vietos savininkėmis; Mantas Babila (IVė klasė), iškovojęs I vietą. „Valio!..“ – skanduojame dėkodami tiksliųjų mokslų lyderiams. Raliečius olimpiadai ruošė mokytojos Rasutė Jaruševičienė, Virginija Geduškienė, Audronė Petrauskaitė. Ačiū.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Sveikiname!

Sveikiname!

Iš 13 raliečių, panorusių dalyvauti tradiciniame meninio skaitymo konkurse, į kitą (rajono) etapą buvo išrinkti 5 gimnazistai: Neda Stankevičiūtė (IIa klasė), Airida Česonytė (IId klasė), Auksė Gudauskaitė (IIė klasė), Deimantė Mikutovskytė (IIIė klasė), Paulius Mikšys (IVd klasė). Džiaugiamės, kad ir rajono etape raliečiai gebėjo įtaigiai perteikti lietuviško žodžio grožį. Padėkos raštas už šiuolaikišką tekstą įteiktas Deimantei Mikutovskytei. II vietos laimėtoju tapo Paulius Mikšys, o I vietos nugalėtoja paskelbta Airida Česonytė, kuri  atstovaus kovo 20 dieną Jonavos rajonui regioniniame geriausių skaitovų etape. Už puikų mokinių paruošimą šiam konkursui padėkos žodžius skiriame mokytojoms Valerijai Maciulevičienei, Vidai Budraitienei, Onai Bartušienei.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Sveikiname!

Sveikiname!

Biologijos mokslus atidžiau privalo mokytis ne tik tie, kurie ruošiasi studijuoti mediciną, – šis mokomasis dalykas turi būti kiekvieno mokinio kruopščiai suvoktas, kitaip ekologinių problemų tik daugės. Šia žinute norime paskatinti raliečius dar labiau pamėgti biologijos pamokas, o tiems, kurie sėkmingai dalyvavo rajono 9 -12 klasių mokinių biologijos olimpiados II etape, nuoširdžiai padėkoti: Emiliui Žvikui (Iė klasė), laimėjusiam II vietą, Tomui Valutkevičiui (Iė klasė), užėmusiam III vietą, ir Adomui Marčiukaičiui (IIIė klasė), III vietos prizininkui. Gimnazistus ruošė mokytoja Idilija Balickienė. Ačiū.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.