Mes kartu, Lietuva!

Mes kartu, Lietuva!

Tu žodžiais, žodžiais į mane,
tu į mane vis duona, duona…
Just. Marcinkevičius. Lietuva.

Jeronimo Ralio gimnazijos bendruomenė sveikina visus, visus, visus Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – ečio proga!

Tu žodžiais, žodžiais į mane,tu į mane vis duona, duona… Just. Marcinkevičius. Lietuva.Jeronimo Ralio gimnazijos bendruomenė sveikina visus, visus, visus Lietuvos valstybės atkūrimo 100 – ečio proga!

Posted by Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija on 2018 m. vasario 16 d.

Vasario 16-oji – Šimtmečio šventė

Vasario 16-oji – Šimtmečio šventė

Skaičiuodami valandas iki jubiliejinės sukakties, raliečiai organizavo kryptingesnę ugdymo(si ) veiklą: vyko integruotos dailės ir istorijos, anglų kalbos ir kraštotyros pamokos, o joms pasibaigus gimnazistai ir pedagogai rinkosi į šventinį koncertą. Renginio vedėjų Gabrielės ir Roko poetinis žodis ir mokytojos S. Meižienės fragmento iš Gedimino laiškų komentaras sukaupė pamąstymui apie savo šalį. Jaukią ir linksmą nuotaiką sukūrė ne tik populiaraus dainininko Arvydo Vilčinsko dainos, bet ir smagūs patrepsėjimai. Koncerto metu skambėjo ne tik mokytojos G. Grigaravičienės ruoštų raliečių dainos apie Lietuvą, bet ir į svečius atvykusių keturių brolių atlikta Ūdrio arija iš operos „Pilėnai“ (vadovė R. Kinčinienė). Be abejo, susikaupus buvo išklausytas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo aktas, kurį perskaitė LXVIII laidos abiturientas Žilvinas Galimovas, sugiedota „Tautiška giesmė“. Nepamirštamą įspūdį paliko dokumentinio filmo peržiūra apie Balį Garmų – pirmąjį mokyklos direktorių, inteligentą ir šaulį, tragiško likimo pedagogą (filmą kūrė mokytoja D. Kšivickienė ir raliečių grupė). Rimtį padėjo išsklaidyti režisierės Živilės Martinaitienės ir dramos studijos narių sukurta literatūrinė kompozicija „Gimiau pačiu laiku“, už kurią padėkos puokštę vadovei įteikė gimnazijos direktorius, pasidalinęs šventinėmis įžvalgomis bei linkėjimais. Garbingos sukakties proga organizuoto renginio pabaigą papuošė ketvirtokės Emilijos sukurta „Odė Lietuvai“ ir LAISVĖS GIMTADIENIO didžiulis tortas, subūręs raliečius bendrauti prie arbatos puodelio.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
#KeliuVėliavą

#KeliuVėliavą

Džiaugiamės, kad, laukdami Valstybės atkūrimo šimtmečio šventės, raliečiai aktyviai prisijungė prie LRT visuomeninės socialinės akcijos „Keliu vėliavą“ ir gimnazijos pastatą papuošė trispalvėmis, kurios dar labiau padėjo sukurti besiartinančio jubiliejaus nuotaiką. Dangiro Marcinkevičiaus ir Daivos Kšivickienės nuotraukos.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Jonavos rajono etapo olimpiadų laimėjimų kraitė

Jonavos rajono etapo olimpiadų laimėjimų kraitė

Sveikiname LOTYNŲ KALBOS IR ANTIKOS KULTŪROS olimpiados nugalėtojus: trečiokes Ilviką Maleckaitę (I vieta) bei Pauliną Bradauskaitę ir Germilę Lauciūtę (III vieta), ketvirtoką Igną Kraujutį (II vieta). Gimnazistus olimpiadai ruošė mokytojas Jonas Legas.

Malonu, kad  galime pasidžiaugti ir sveikinti tarp didelio būrio CHEMIJOS olimpiados dalyvių ir mūsų gimnazijos nugalėtojus: Mantą Babilą (I vieta), Emilį Kaziukėną (I vieta), Mildą Striupaitytę (I vieta) ir Eglutę Kasparaitytę (II vieta). Dėkojame mokytojoms Julijai Jasaitienei ir Virginijai Pažėraitei.

Susumuoti LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS olimpiados rezultatai.  Gera pristatyti 9 – 10 klasių  mokinių grupės laimėtojus: I vietos  nugalėtoją Vidą Kraujutį (II ė klasė), II vietos prizininką Paulių Mikšį (II d klasė) ir III vietos savininką Mantą Babilą (II ė klasė). Džiaugiamės ir sveikiname 11 – 12 klasių mokinių grupės II vietos prizininkę Eglę Kasparaitytę. Dėkojame nugalėtojų mokytojoms: Vidai Budraitienei, Eglei Krutkevičienei, Nijolei Rimkuvienei.

Džiaugiamės ir BIOLOGIJOS olimpiados rezultatais: Paulius Mongirdas (I d klasė) tapo I vietos nugalėtoju, Donatas Akūnis (II d klasė) ir Paulina Dirvanskytė (IV b klasė) – II vietos savininkai, Ilvita Maleckaitė (III c klasė) – III vietos laimėtoja. Olimpiadai raliečius ruošė mokytojai Povilas Bugenis ir Mantas Palubinskas.

Sveikiname ir MENINIO SKAITYMO konkurso  II ir III vietos nugalėtojus – raliečius Luką Kazevičių ir Mantą Kučinską. Dėkojame mokytojoms Vidai Budraitienei ir Nijolei Rimkuvienei.

Sveikiname!

Sveikiname!

Sveikiname komandą, laimėjusią II vietą Jonavos rajono mokinių šachmatų žaidynių varžybose: Lelešiūtę Gustę (III b klasė), Greičių Gabrielių (II ė klasė), Stumbrį Roką (II ė klasė), Mazūrą Ernestą (I d klasė), Simovičių Žygimantą (II ė klasė). Dėkojame komandos vadovei – mokytojai S. Sipavičienei.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Tarptautinis mainų projektas „Statome tiltus“

Tarptautinis mainų projektas „Statome tiltus“

Mokinių mainų projektas „Statome tiltus“ tarp Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos ir Berlyno Brolių Montgolfier gimnazijos startavo 2000 m. gegužės mėnesį. Projekto tikslai – ugdyti mokinių kalbinę brandą, pasitikėjimo savimi jausmą, sugebėjimą bendrauti svetima kalba, skatinti žingeidumą, domėjimąsi kitos šalies istorija, tautinėmis vertybėmis, kultūriniu paveldu, švietimo sistemos ypatumais, ugdyti toleranciją kitų tautų (visų pirma, vokiškai kalbančių šalių) kultūrai, papročiams ir tradicijoms. Penkto susitikimo sukakties proga mokykloje lankėsi Vokietijos ambasadorius Lietuvoje Volkeris Heinzbergas, oficialiai pasirašęs dviejų švietimo įstaigų partnerystės sutartį. Projektas finansuojamas mokinių tėvų, mokytojų bei privačių rėmėjų lėšomis. Per 18 metų trunkantį projektą gimnazijoje viešėjo apie 250 berlyniečių, tiek pat raliečių lankėsi Vokietijos sostinėje. 2018 m. laukiame atvykstant dešimtosios svečių grupės.

Sveikiname!

Sveikiname!

Sausio pabaigoje Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos  konkurso „Dainų dainelė“ zoninis etapas, kuriame dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokinės Kristina Chlastauskaitė (II ė klasė) ir Julija Radzevičiūtė (III ė klasė). Joms akompanavo Matas Bagdonavičius (II d klasė). Gimnazistus ruošė muzikos mokytojos Neringa Kukarinienė ir Gražina Grigaravičienė. Kompetentinga komisija šį pasirodymą  įvertino puikiai, todėl raliečiai pateko į „Dainų dainelės“ finalinį televizijos atrankos etapą, kurį galėsime matyti kovo 11 d. per LRT. Linkime raliečiams sėkmės.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.