Jonavos Jeronimo  Ralio gimnazijoje – svarbūs pokyčiai: kodėl šiuolaikiniam mokiniui neužtenka vadovėlio?

Jonavos Jeronimo  Ralio gimnazijoje – svarbūs pokyčiai: kodėl šiuolaikiniam mokiniui neužtenka vadovėlio?

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

 

 

„Mes tapome kitokie“, – sako Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktorė Zita Gudonavičienė. Naujuosius metus ugdymo įstaiga išties pradeda kitaip – gavę kokybės krepšelio lėšas ir prisijungę prie STEAM mokyklų tinklo.

Pasak Z. Gudonavičienės, gautos Europos Sąjungos finansuojamo kokybės krepšelio lėšos leidžia gimnazijai sukti kitu keliu, o mokiniams atveria naujas galimybes ir patirtis.

Kas yra STEAM, kaip tai keis ugdymo procesą, kam tiksliai bus panaudotas gautas finansavimas ir koks yra šiuolaikinis mokinys? Pokalbis apie tai – su J. Ralio gimnazijos direktore Z. Gudonavičiene.

–  Kas yra STEAM ir kodėl J. Ralio gimnazija prisijungė prie šių mokyklų tinklo Lietuvoje?

– Po nuotolinio mokymosi į mokyklas mokiniai ir mokytojai grįžo kitokie. Šio mokymosi patirtis ne tik tapo iššūkiu gimnazijos bendruomenei, bet ir atvėrė naują požiūrį į šiuolaikiškos gimnazijos kūrimą. Todėl pagrindiniu mūsų strategijos tikslu tapo kelias į kitokią mokyklą.

STEAM ugdymas yra integralus, į kompleksišką tikrovės reiškinių pažinimą, pritaikymą ir problemų sprendimą kreipiantis mokinių gebėjimų ugdymas gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos kontekste.

Į STEAM ugdymą pastaraisiais metais atsisuko daug pasaulio valstybių, nes profesijos, susijusios su gamtos, inžineriniais mokslais yra netolimos ateities profesijos – kalbant apie klimato kaitą, aplinką, kurioje gyvename, akivaizdu, jog šių specialybių poreikis augs. Tačiau kol kas nedaug Lietuvos abiturientų renkasi tiksliųjų, gamtos, technologinių ir inžinerinių mokslų specialybes. Viena iš priežasčių – šie dalykai dėstomi formaliai ir beveik be gyvenimiškų pavyzdžių, patyriminio mokymosi.

– Kas konkrečiai keisis J. Ralio gimnazijoje?

Naujausiomis technologijomis bus atnaujinti fizikos, chemijos, biologijos, matematikos kabinetai, įrengsime biologijos laboratoriją, netradicines ugdymo erdves, integruosime tarpdalykinius ir tarpinstitucinius projektus.

Netradicine ugdymo erdve taps net mokyklos koridoriai, nes kas pasakė, kad mokinys žinias gilinti turi, tik sėdėdamas mokykliniame suole?

Džiaugiuosi, kad gautas finansavimas leidžia mums tapti kitokiais, labiau atliepti mokinių poreikius. Gimnazija išties taps neatpažįstama – gerąja prasme. Čia bus daug patirčių, daug patyriminio mokymosi, daug kūrybiškumo. O tikslas vienintelis – kad pagerėtų mokinių mokymosi rezultatai, dalyvaujant  šiuolaikiškose pamokose.

Į projektą įsitraukia ir tėvai – yra įkurtas J. Ralio gimnazijos tėvų forumas. Taip pat esame įkūrę ir Alumnų klubą. Atvirose pamokose buvusius mūsų abiturientus kviesime dalintis patirtimi.

Labai kviečiame tiek mokinius, kurie dar nepasirinko ugdymo įstaigos, tiek jų tėvelius apsilankyti pas mus ir iš arčiau susipažinti su gimnazijos veikla, vizija, planais. Tikrai neabejoju, kad rasime bendrą kalbą.

– Šiuolaikinė pamoka, matyt, neatskiriama nuo technologijų. Tačiau koks yra šiuolaikinis mokinys?    

– Smalsus, kūrybiškas ir mokymosi procese ieškantis kokybės. Ne tik užduodantis daugiau klausimų, tačiau ir pats ieškantis atsakymų. Norintis pažinti pasaulį ne tik iš vadovėlio. Šiuolaikiniam mokiniui neužtenka vadovėlio.

Jis analizuoja Lietuvoje ir pasaulyje vykstančius procesus, yra neabejingas aplinkai, kurioje gyvename.

Mokinys iš mokytojo reikalauja kokybiškos pamokos, patyriminės veiklos ir tas žinias, kurias gauna per pamoką, nori panaudoti praktiškai. Jam reikia komunikacijos, bendravimo su institutais, su universitetais, studentais.

Džiaugiuosi, kad mūsų mokiniai tokie ir yra. Jie reiklūs ir sau, ir mums. Būtent šiuolaikiniai mokiniai skatina tobulėti ir mus.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Nuo 2022 m. sausio  3 dienos priimami mokinių, norinčių mokytis Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos I-IV klasėse, ir suaugusiųjų, norinčių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I-II kl.) ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (III-IV kl.), prašymai.

Prašymo forma dėl priėmimo į I-II klases

Prašymo forma dėl priėmimo į III-IV klases

Prašymo forma dėl priėmimo suaugusiųjų pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I-II kl.) ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (III-IV kl.)

Juos galite siųsti el. paštu info@jralio.lt  arba užpildyti mokykloje pas budėtoją.

Telefonai pasiteirauti:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 8 349 51200

Raštinės administratoriaus 8 349 69075

Ar Lietuvos balsas girdimas Europoje?

Ar Lietuvos balsas girdimas Europoje?

Susitikime su europarlamentaru, profesoriumi Liudu Mažyliu dalyvavę mokiniai bandė rasti atsakymą į šį klausimą. Profesorius papasakojo apie savo darbą Europarlamente, veiklos pradžią bei sudėtingą darbą nuotoliniu būdu. Žinoma, gimnazistams buvo smalsu išgirsti ir apie 1918m. Lietuvos Nepriklausomybės akto radimo aplinkybes. Profesorius džiaugėsi aktyviu gimnazistų dalyvavimu ir žingeidumu.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
Kalėdinė kelionė

Kalėdinė kelionė

Kalėdinės dvasios lydimi Jeronimo Ralio gimnazijos 2b klasės mokiniai su auklėtoja I. Parėdniene ir bibliotekos darbuotoja I. Gripkauskiene lankėsi Baltijos Kameriniame cirko muziejuje ir susipažino su  viena didžiausių pasaulyje klounų ekspozicija. Antroje šios kultūrinės programos dalyje moksleiviai stebėjo pasirodymą – cirko žanrų pristatymą. Vėliau Kamerinio cirko arenoje patys turėjo galimybę išbandyti visus cirko žanrus. Pabendravę su cirko darbuotojais, raliečiai  leidosi į Kalėdinį Raudondvario miestelį . Čia juos pasitiko žavi dvaro šeimininkė grafienė Rozalija. Ji pasidalino prisiminimais apie gyvenimą dvare bei apie grafų  Tiškevičių valdymo metus.  Galiausiai raliečiai buvo pakviesti į Raudondvario menų inkubatorių , edukacijos „Žemės atmintis“ metu  susipažino su gintaro ir kitų fosilijų formavimusi, patys  gamino draugystės apyrankes.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Artėjant Kalėdoms gimnazijos biblioteką  pasiekė  dovanos ir padėkos raštai iš tarptautinio mokyklų bibliotekų projekto  „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa“. Nuoširdžiai  dėkojame projekto organizatoriams bei partneriams už dovanas.

Projekto organizatoriai: Jonavos rajono Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras , Jonavos rajono mokyklų bibliotekų metodinis būrelis.

Projekto partneriai: Vytauto Didžiojo universitetas, Latvijos Respublikos ambasada Lietuvoje,

Lietuvos Respublikos ambasada Latvijoje, Jonavos rajono savivaldybė, Latvijos Nacionalinis kino centras,

Lietuvos kino centras.

Projektą remia: Kavos Draugas, RTTAX, Baltic Logistic Solutions, Power Sport, Save24, GlassesonSapiegos klinikaŠefo receptai.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.