Inga Kuuzeorg - Petrikonienė
Tikybos, lytiškumo pagrindų mokytoja