Darbo užmokestis

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2023 m.

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų

skaičius

2023 m. (Eurais)

2024 m.
I ketvirtis

(Eurais)

2024 m.
II ketvirtis

(Eurais)

2024 m.
III ketvirtis

(Eurais)

2024 m.
IV ketvirtis

(Eurais)

Direktorius

1

1

*

*      

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,5

3

3427,36 4355,00      

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

1

*

*      

Mokytojas

50,34

51

1877,90 2057,31      

Psichologas

1

1

*

*      

Socialinis pedagogas

1

1

*

*      

Specialusis pedagogas

0,5

1

*

*      

Kvalifikuotas darbuotojas

4,85

5

1640,37 1792,68      

Darbininkas

17

17

MMA

MMA      

*Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ,,Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“ darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis pateikiamas tik gavus jo sutikimą.

Darbo užmokestis Atnaujinta Dydis
Darbo užmokestis 2023 m. 2024-01-15 10:24:37 16.04 KB
Darbo užmokestis 2019 m. 2022-12-01 12:04:42 16.78 KB
Darbo užmokestis 2018 m. 2022-12-01 12:04:42 17.96 KB
Darbo užmokestis 2017 m. 2022-12-01 12:04:42 14.61 KB
Dokumentai
Jonavos Jeronimo Ralio Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema 2024-02-14 14:47:03 6.31 MB

Atnaujinta: 2024-07-16
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!