LSMU klasė

Partneriai

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

Tikslas

Dalyvauti universiteto veiklose, vykdančiose pasirinktinos karjeros srities praktinę veiklą ir ją stebėti, susipažinti su įstaigos mokymo(si) baze, laboratorijomis ir jų įranga.

Praktine veikla išmėginti šiuolaikinės biomedicinos krypties tyrinėjimo technologijas ir metodus, planuojantiems laikyti brandos egzaminus bei ketinantiems studijuoti gamtos ir biomedicinos mokslus.

Dalykas

Biologijos modulis – papildoma pamoka gilinti ir plėsti mokinių žinias biologijos dalyko srityje atliekant pagrindinius praktikos darbus gimnazijoje bei partnerio laboratorijose.

Chemijos modulis – papildoma pamoka gilinti ir plėsti chemijos dalyko žinias, atlikti papildomus praktinius darbus gimnazijoje bei partnerio laboratorijose.

Veiklos

Susipažinimas su partnerio mokymo įstaiga.

LSMU biologijos ir chemijos dalykų dėstytojų kontaktinės ir nuotolinės paskaitos pagal pateiktas temas.

Chemijos ir biologijos praktikumų atlikimas LSMU laboratorijose.

Bendri projektai su LSMU.

Atnaujinta: 2024-03-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
8. 15.00 – 15.45
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40