Pagrindinis ugdymas

Už pagrindinio ugdymo paslaugą gimnazijoje atsakinga

Rasa Legienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Kab. Nr. 315
Kvalifikacija – II vadybos kategorija
Pedagoginė kvalifikacija – vokiečių kalbos mokytoja ekspertė

Darbo laikas

Savaitės dienos

Darbo laikas
(Direk. pav. ugdymui)

Pietūs

Darbo laikas
(Mokytoja)

Pirmadienis

7.45 – 10.40
11.55 – 15.15

10.40 – 11.10

11.10 – 11.55

Antradienis

7.45 – 11.00
11.30 – 15.45

11.00 – 11.30

 

Trečiadienis

7.45 – 9.00
9.45 – 11.00
11.30 – 15.15
11.00 – 11.30 9.00 – 9.45

Ketvirtadienis

7.45 – 11.00
11.30 – 15.45
11.00 – 11.30  
Penktadienis 7.45 – 11.00
11.30 – 12.34
11.00 – 11.30

 

Kontaktai Telefonas 8 349 69 180

El. paštas Rašyti

Informacija

 1. Gimnazijoje įgyvendinama pagrindinio ugdymo II dalies programa.
 2. Pagrindinio ugdymo programos trukmė – dveji mokslo metai.
 3. Pagrindinio ugdymo programa vykdoma, vadovaujantis Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Ugdymo programų aprašu, Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Geros mokyklos koncepcija, Bendraisiais ugdymo planais, gali būti atsižvelgiama į Mokymosi krypčių pasirinkimo galimybių didinimo 14–19 metų mokiniams modelio aprašą.
 4. Gimnazijoje numatytas 1 mėnesio trukmės adaptacinis laikotarpis, per kurį mokinių pasiekimai nevertinami neigiamais įvertinimais.
 5. I gimnazijos klasėje skiriama viena papildoma lietuvių (gimtosios) kalbos pamoka.
 6. II gimnazijos klasėje skiriami lietuvių (gimtosios) kalbos ir matematikos moduliai.
 7. Baigę pagrindinio ugdymo programą ir norėdami įgyti pagrindinio ugdymo išsilavinimą mokiniai laiko pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą.
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40