Ugdymo organizavimas

Dokumentai

Mokslo metų pradžia – 2023 metų rugsėjo 1 d., pabaiga – 2023 metų rugpjūčio 31 d. Mokslo metus sudaro: ugdymo procesas ir laikas, skirtas mokinių poilsiui – atostogoms. Mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) ir vasaros atostogos.

Ugdymo organizavimas 2023–2024 mokslo metais:

 • mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2023 m. rugsėjo 1 d.;
 • ugdymo proceso trukmė I–II gimnazijos klasių mokiniams – 185, III gimnazijos klasės mokinimas – 180, IV gimnazijos klasės mokiniams – 170 ugdymo dienos
Klasė Ugdymo proceso pradžia Ugdymo proceso pabaiga
I–II klasės 2023-09-01 2024-06-26
III klasės 2023-09-01 2024-06-18
IV klasės 2023-09-01 2024-06-04

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais

Klasė I pusmetis II pusmetis
I–II klasės 2022-09-01–2024-01-31 (94 m. d.) 2024-02-01–2024-06-26 (91 m. d.)
III klasės 2023-09-01–2024-01-31 (94 m. d.) 2024-02-01–2024-06-18 (86 m. d.)
IV klasės 2023-09-01–2024-01-19 (87 m. d.) 2024-01-17–2024-06-04 (78 m. d.)

Skiriamos atostogos

Atostogos Prasideda Baigiasi Pamokos prasideda
Rudens 2023-10-30 2023-11-03 2022-11-06
Žiemos (Kalėdų) 2023-12-27 2024-01-05 2024-01-08
Žiemos 2024-02-19 2024-02-23 2024-02-26
Pavasario (Velykų) 2024-04-02 2024-04-15* 2024-04-18*

Vasaros

(I ir II klasių mokiniams)

2024-06-27 2024-08-31 2024-09-01

Vasaros

(III klasių mokiniams)

2024-06-19 2024-08-31 2024-09-01

* Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ar įskaitą pavasario (Velykų) atostogų metu, atostogų diena, per kurią jis laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliama į artimiausią darbo dieną po atostogų. Jeigu IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Gimnazijoje mokiniai mokosi grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu. Pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma – pamoka. Per dieną mokiniui – ne daugiau kaip 7 pamokos.

Pamokų laikas

Pamoka Laikas (nuo–iki)
1 8.05 – 8.50 (pertrauka –10 min.)
2 9.00 – 9.45 (pertrauka – 10 min.)
3 9.55 – 10.40 (pertrauka – 30 min.)
4 11.10 – 11.55 (pertrauka – 20 min.)
5 12.15 – 13.00 (pertrauka – 10 min.)
6 13.10 – 13.55 (pertrauka – 10 min.)
7 14.05 – 14.50 (pertrauka – 10 min.)
8 15.00 – 15.45 (pertrauka – 10 min.)
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40