Metodinės grupės

Menų, technologijų ir fizinio ugdymo metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Lina Smailytė Dailės mokytoja Pirmininkė
2. Jolita Neimantienė Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Sekretorė
3. Svajūnė Sipavičienė Fizinio ugdymo mokytoja metodininkė Narė
4. Nerijus Zabarauskas Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas Narys
5. Dalia Ržeuskienė Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja Narė
6. Modesta Stakėliūnaitė Technologijų vyresnioji mokytoja Narė
7. Eugenijus Leonavičius Technologijų vyresnysis mokytojas Narys
8. Vidmantas Smilgaitis Technologijų mokytojas Narys
9. Neringa Kukarinienė Muzikos mokytoja metodininkė Narė
10. Živilė Martinaitienė Teatro mokytoja metodininkė Narė
11. Julija Antanavičiūtė Šokių vyresnioji mokytoja Narė
12. Rūta Strumilienė Verslo, vadybos ir mažmeninės prekybos mokytoja metodininkė Narė

Gamtos mokslų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Idilija Balickienė Biologijos mokytoja metodininkė Pirmininkė
2. Rūta Strumilienė Fizikos mokytoja Sekretorė
3. Virginija Pažėraitė Chemijos vyresnioji mokytoja Narė
4. Julija Jasaitienė Chemijos mokytoja metodininkė Narė
5. Rita Morkaitienė Fizikos mokytoja metodininkė Narė
6. Sigita Aravičienė Fizikos mokytoja metodininkė Narė
7. Mantas Palubinskas Biologijos mokytojas Narė
Užsienio kalbų metodinė grupė
Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1.

Auksuolė Karosienė

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Pirmininkė
2. Ina Parednienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Sekretorė
3. Rita Gečiauskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
4. Jolanta Matonienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
5. Aušra Nacevičienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
6. Rita Lamokovskienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
7. Daiva Kšivickienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė Narė
8. Vlada Zajankauskienė Rusų kalbos vyresnioji mokytoja Narė
9. Roma Kaminskienė Rusų kalbos mokytoja metodininkė Narė
10. Jonas Legas Vokiečių kalbos mokytojas ekspertas Narys
11. Rasa Legienė

Vokiečių kalbos mokytoja ekspertė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė

Socialinių mokslų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Aušrinė Živaitienė Geografijos mokytoja ekspertė Pirmininkė
2. Rūta Strumilienė Ekonomikos mokytoja metodininkė Sekretorė
3. Sigita Meižienė Istorijos mokytoja metodininkė Narė
4. Vilija Kičienė Istorijos mokytoja ekspertė Narė
5. Svajūnas Sugaudis Geografijos, pilietiškumo pagrindų, psichologijos mokytojas Narys
6. Egidijus Živaitis Istorijos mokytojas metodininkas Narys

Tiksliųjų mokslų metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Audronė Petrauskaitė

Matematikos mokytoja metodininkė

Pirmininkė
2. Rasutė Jaruševičienė

Matematikos mokytoja metodininkė

Sekretorė
3. Ramunė Dranseikienė Matematikos mokytoja metodininkė Narė
4. Rasa Gecevičienė Matematikos mokytoja metodininkė Narė
5. Inga Mikutovskienė Matematikos mokytoja metodininkė Narė
6. Angelė Buitkienė Informacinių technologijų mokytoja metodininkė Narė
7. Alvidas Unčiūra Informacinių technologijų mokytojas metodininkas Narys

Lietuvių kalbos ir literatūros metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Alvida Maciulevičienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Pirmininkė
2. Laima Chaladauskienė

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Sekretorė
3. Ona Bartušienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Narė
4. Vida Budraitienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Narė
5. Eglė Krutkevičienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Narė
6. Nijolė Rimkuvienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Narė
7. Valerija Maciulevičienė Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Narė
8. Inga Kuuzeorg-Petrikonienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Narė

Dorinio ugdymo metodinė grupė

Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos įstaigoje Pareigos grupėje
1. Inga Kuuzeorg-Petrikonienė Tikybos mokytoja ekspertė Pirmininkė
2. Irena Gripkauskienė Bibliotekos darbuotoja Sekretorė
3. Dalia Ržeuskienė Fizinio ugdymo vyresnioji mokytoja Narė
4. Egidijus Živaitis Dorinio ugdymo vyresnysis mokytojas Narys
5. Janina Skirgailienė Bibliotekos darbuotoja Narė
6. Daiva Sirtautienė

Žmogaus saugos mokytoja metodininkė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Narė
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40