Pasirenkamieji dalykai

Dalykas

Kursas (savaitinių val. skaičius)

III klasė
(202  -202   m. m.)

IV klasė
(202  -202   m. m.)

Informacinės technologijos

A (2)/ B (1)

A (2)/ B (1)

Rusų kalba

2

2

Vokiečių kalba

2

2

Astronomija

1

1

Braižyba

1

1

Ekonomika

1

1

Kompiuterinė braižyba

1

1

Lotynų kalba

1

1

Nacionalinis saugumas ir krašto gynyba

1

1

Pažink save

1

1

Psichologija

1

1

Pasirenkamieji dalykų moduliai

Lietuvių kalba

Rašytinio teksto kūrimo praktikumas.

Samprotavimo teksto kūrimas.

Rašybos įgūdžių gilinimas.

 

1

1

1

 

1

1

1

Anglų kalba

Keturių kalbinės veiklos įgūdžių – klausymo, skaitymo, rašymo, kalbėjimo – lavinimas.

1

1

Matematika

Teminis ir kompleksinis matematikos kurso kartojimas.

 

1

 

1

Istorija

Istorijos raidos problemos istoriniuose šaltiniuose.

 

1

 

1

Geografija

Bendroji geografija.

 

1

 

1

Biologija

Įdomioji biologija.

 

1

 

1

Chemija

Organiniai junginiai.

 

1

 

1

Fizika

Kompleksinių uždavinių sprendimas.

 

1

 

1

Viso savaitinių valandų    
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40
Iki vasaros atostogų liko

Atostogos!