Individualus ugdymo planas

Individualus ugdymo planas

..........................................  .................., III ...

Privalomi dalykai

Dalykas

Kursas (savaitinių val. skaičius)

III klasė
(202  -202   m. m.)

IV klasė
(202  -202   m. m.)

Dorinis ugdymas

Etika

Tikyba

B (1)

B (1)

B (1)

B (1)

Lietuvių kalba ir literatūra

A (6)/ B (5)

A (6)/ B (5)

Užsienio kalbos

Anglų kalba

B2 (4)

B2 (4)

Rusų kalba

Vokiečių kalba

B1 (3)

B1 (3)

B1 (3)

B1 (3)

Matematika

A (5)/ B (4)

A (6)/ B (4)

Socialiniai mokslai

Istorija

A (3)/ B (2)

A (3)/ B (2)

Geografija

A (3)/ B (2)

A (3)/ B (2)

Gamtos mokslai

Biologija

A (3)/ B (2)

A (3)/ B (2)

Fizika

A (4)/ B (2)

A (3)/ B (2)

Chemija

A (3)/ B (2)

A (3)/ B (2)

Menai ir technologijos

Dailė

A (3)/ B (2)

A (3)/ B (2)

Muzika

A (3)/ B (2)

A (3)/ B (2)

Teatras

B (2)

B (2)

Verslas, vadyba ir mažmeninė prekyba

B (2)

B (2)

Turizmas ir mityba

B (2)

B (2)

Statyba ir medžio apdirbimas

B (2)

B (2)

Mechanika, mechaninis remontas

B (2)

B (2)

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas

A (4)/ B (2)

A (4)/ B (2)

Krepšinis

B (2)

B (2)

Tinklinis

B (2)

B (2)

Sportinė aerobika

B (2)

B (2)

Sportiniai šokiai

B (2)

B (2)

Mokinio parašas _____________________

 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Mokiniams
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
 • 1. 08.05 – 08.50
 • 2. 09.00 – 09.45
 • 3. 09.55 – 10.40
 • 4. 11.10 – 11.55
 • 5. 12.15 – 13.00
 • 6. 13.10 – 13.55
 • 7. 14.05 – 14.50
 • 8. 15.00 – 15.45
 • 9. 15.55 – 16.40