Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis

Neformaliojo švietimo užsiėmimo tvarkaraštis 2023-2024 m. m.

Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.

Eil.
Nr.

Užsiėmimo/
būrelio
pavadinimai
Veikla Pirma-
dienis

Antra-
dienis

Trečia-
dienis

Ketvirta-
dienis

Penkta-
dienis

Užsiėmimų
vieta
Mokinių
klasė, amžius
Vadovas
1. Krepšinio
būrelis
III. Sportas,
sveika gyvensena
15.45-18.00   15.45-17.15   15.45-17.15

Sporto
salė

I-II kl.,
15-16 m.
III-IV kl.,
17-18 m.
Nerijus
Zabarauskas
2. Astronomijos
būrelis
II. Gamta, ekologija     16.00-17.30     219 I-II kl.,
15-16 m.

Rita
Morkaitienė

3. Dainavimo
studija
I. Meninė raiška   15.00-15.45   15.00-15.45   101 I-II kl.,
15-16 m.
Neringa
Kukarinienė
4. Tarptautinių
debatų klubas
VII. Kalbų ugdymas       15.00-15.45   320 I-II kl.,
15-16 m.
Jonas
Legas
5. Fitnesas

III. Sportas,
sveika gyvensena

15.00-15.45     15.00-15.45   102 I-II kl.,
15-16 m.
Jolita
Neimantienė
6.  „Aš galiu“  IX. Socialinė veikla     15.00-16.30     206 I-II kl.,
15-16 m.   
Inga
Petrikonienė
7. Olimpinė karta  III. Sportas,
sveika gyvensena
            I-II kl.,
15-16 m.   
Jolita
Neimantienė
8. „Stok!
Pagalvok!
Pirmyn!“
III. Sportas,
sveika gyvensena
14.00-15.30       14.00-15.30 123 I-II kl.,
15-16 m.   
III-IV kl.,
17-18 m.
Daiva
Sirtautienė
9. Folkloro
„Dobilia“
būrelis
I. Meninė raiška       15.00-16.30   206

III-IV kl.,
17-18 m.

Inga
Petrikonienė

10. Ekonomikos
būrelis
IX. Loginis mąstymas 15.00-15.45     1500-15.45   321 III-IV kl.,
17-18 m.
Rūta
Strumilienė
11. Muzikos
studija
I. Meninė raiška   15.50-17.20   15.50-17.20 14.00-14.45 101 III-IV kl.,
17-18 m.
Neringa
Kukarinienė
12. Teatro
studija
I. Meninė raiška 15.00-18.00         Aktų
salė

III-IV kl.,
17-18 m.

Živilė
Martinaitienė
13. Smiginis III. Sportas,
sveika gyvensena
  18.00-18.45       Sporto
arena
III-IV kl.,
17-18 m.
Svajūnė
Sipavičienė
14. Fotografijos
būrelis
I. Meninė raiška 15.00-16.30   15.00-16.30     122

III-IV kl.,
17-18 m.

Audrius
Reipa
15.

Tinklinio
būrelis

III. Sportas,
sveika gyvensena

  14.00-15.30       Sporto
salė

III-IV kl.,
17-18 m.

Svajūnė
Sipavičienė
16. Sunkioji atletika III. Sportas,
sveika gyvensena
  15.45-17.15       Treniruoklių
salė
III-IV kl.,
17-18 m.
Nerijus
Zabarauskas
16.

Olimpinė
karta

III. Sportas,
sveika gyvensena
        8.00-9.30

Sporto
salė

III-IV kl.,
17-18 m.

Svajūnė
Sipavičienė

17. Dailės
terapija

I. Meninė
raiška

  15.30-18.00 15.30-18.00     202

III-IV kl.,
17-18 m.

Lina
Smailytė