Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštis

Neformaliojo švietimo užsiėmimo tvarkaraštis 2022-2023 m. m.

Nematote visos lentelės? Spauskite ant tvarkaraščio ir naudokitės klaviatūros mygtuku "dešinėn" arba slinkite su pirštu, jei naudojate mobilų telefoną.

Eil.
Nr.

Užsiėmimo/
būrelio
pavadinimai
Veikla Pirma-
dienis

Antra-
dienis

Trečia-
dienis

Ketvirta-
dienis

Penkta-
dienis

Užsiėmimų
vieta
Mokinių
klasė, amžius
Vadovas
1. Krepšinio
būrelis
III. Sportas,
sveika gyvensena
15.00-18.00 15.00-17.15 15.00-17.15    

Sporto
salė

I-II kl.,
15-16 m.
III-IV kl.,
17-18 m.
Nerijus
Zabarauskas
2. Astronomijos
būrelis
II. Gamta, ekologija   16.30-18.01       219 I-II kl.,
15-16 m.

Rita
Morkaitienė

3. Dainavimo
studija
I. Meninė raiška 15.00-16.30 14.00-15.30       101 I-II kl.,
15-16 m.
Neringa
Kukarinienė
4. Tarptautinių
debatų klubas
VII. Kalbų ugdymas       14.45-15.30   320 I-II kl.,
15-16 m.
Jonas
Legas
5. Šokių būrelis
„Movement“
III. Sportas,
sveika gyvensena
15.30-17.00       15.00-16.30 102 I-II kl.,
15-16 m.
Julija
Antanavičiūtė
6. Fitnesas

III. Sportas,
sveika gyvensena

14.50-15.25     14.50-15.25   102 I-II kl.,
15-16 m.
Jolita
Neimantienė
7.  „Aš galiu“  IX. Socialinė veikla     14.50-15.35 13.55-14.40   206 I-II kl.,
15-16 m.   
Inga
Petrikonienė
8. „Stok!
Pagalvok!
Pirmyn!“
III. Sportas,
sveika gyvensena
14.05-15.35       14.00-15.30 123 I-II kl.,
15-16 m.   
III-IV kl.,
17-18 m.
Daiva
Sirtautienė
9. Folkloro
„Dobilia“
būrelis
I. Meninė raiška       15.00-16.30   206

III-IV kl.,
17-18 m.

Inga
Petrikonienė

10. Ekonomikos
būrelis
IX. Loginis mąstymas 14.50-15.35     14.50-15.35   321 III-IV kl.,
17-18 m.
Rūta
Strumilienė
11. Muzikos
studija
I. Meninė raiška       9.55-10.40; 
14.50-15.35
9.55-10.40;   
13.55-13.45
101 III-IV kl.,
17-18 m.
Neringa
Kukarinienė
12. Teatro
studija
I. Meninė raiška 16.00-19.00         Aktų
salė

III-IV kl.,
17-18 m.

Živilė
Martinaitienė
13. Smiginis III. Sportas,
sveika gyvensena
19.00-20.30         Sporto
arena
III-IV kl.,
17-18 m.
Svajūnė
Sipavičienė
14. Fotografijos
būrelis
I. Meninė raiška 15.00-16.30     15.00-16.30   122

III-IV kl.,
17-18 m.

Audrius
Reipa
15.

Tinklinio
būrelis

III. Sportas,
sveika gyvensena

      15.00-16.30   Sporto
salė

III-IV kl.,
17-18 m.

Svajūnė
Sipavičienė
16. Elektronikos
darbai
V. Techninė kūryba       16.00-17.30   118 III-IV kl.,
17-18 m.
Eugenijus
Leonavičius
17.

Olimpinė
karta

III. Sportas,
sveika gyvensena
12.05-12.50        

Sporto
salė

III-IV kl.,
17-18 m.

Svajūnė
Sipavičienė

18. Olimpinė
karta
III. Sportas,
sveika gyvensena
    14.50-15.35     Sporto
salė
III-IV kl.,
17-18 m.
Jolita
Neimantienė
19. Dailės
terapija

I. Meninė
raiška

  15.00-18.00 15.00-18.00     202

III-IV kl.,
17-18 m.

Lina
Smailytė
20. Matematika
RIMČIAU 
IX. Loginis
mąstymas
14.50-15.35         105 I-IV kl.,
15-18 m.
Ramunė
Dranseikienė
21. Ekperimentinė
fizika
V. Techninė
kūryba
  15.00-15.45       219 I-IV kl.,
15-18 m.
Rita
Morkaitienė