Registruokitės ir tapkite Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos alumnų klubo „RALIO ALUMNI“ nariu. „Ralio Alumni“ klubas (toliau – Klubas) — tai ne pelno siekianti organizacija, kurios tikslas yra suburti gimnaziją baigusius asmenis, kurti ir puoselėti ryšius tarp alumnų ir gimnazijos bendruomenės.


Tikslai:
1. Skleisti žinią apie Jonavos Jeronimo Ralio gimnaziją tampant jos ambasadoriais.
2. Prisidėti prie gimnazijos veiklos vystymo ir plėtros.
3. Konsultuoti, remti ir padėti gimnazijos moksleiviams tinkamai pasirinkti profesiją ir studijų kryptį bei padėti praktikoje pritaikyti įgytas žinias.
4. Plėtoti partnerystę tarp baigusių gimnaziją ir esamų mokinių.
5. Klubo veiklą koordinuoja išrinkta Klubo valdyba, bendradarbiaudama su gimnazijos įvaizdžio kūrimo grupe.

Šiuo metu:


Prie kurių Alumni klubo veiklų norėtumėte/galėtumėte prisidėti?

Norėčiau ir galėčiau aktyviai dalyvauti Alumni klubo valdyboje