Visuomenės sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos specialistas – Irma Danielė (215 kab.)

Tel. nr. +370 683 27554, e. paštas: irma.daniele@jonavavsb.lt

Visuomenės sveikatos specialisto tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija.

Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės aprašymas

Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Pagalbos pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz., vaistų laikymo, išdavimo, naudojimo ir kt.), jeigu mokinys serga lėtine neinfekcine liga suteikimo mokiniui, tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Visuomenės sveikatos specialistės Irmos Danielės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje, 2022 m. veiklos planas

Visuomenės sveikatos specialistės Irmos Danielės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje, 2021 m. veiklos ataskaita

Visuomenės sveikatos specialistės Danutės Kačegavičienės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje, 2020 m. veiklos planas

Visuomenės sveikatos specialistės Danutės Kačegavičienės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje, 2020 m. veiklos ataskaita

Visuomenės sveikatos specialistės Danutės Kačegavičienės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje, 2021 m. veiklos planas

Darbo laikas                     Kontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00 – 15.00 12.00-12.30
Antradienis 8.00 – 15.00 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00 – 15.00 12.00-12.30
Ketvirtadienis 8.00 – 15.00 12.00-12.30
Penktadienis 8.00 – 14.00 12.00-12.30

Darbo laikas nuotoliniu būdu

Darbo laikas Darbo laikas nuotoliniu būdu Pietų pertrauka 
Pirmadienis 8.00-16.30 11.30-12.00
Antradienis 8.00-16.30 11.30-12.00
Trečiadienis 8.00-16.30 11.30-12.00
Ketvirtadienis 8.00-16.30 11.30-12.00
Penktadienis (išskyrus paskutinį

mėnesio penktadienį)

8.00-14.30 11.30-12.00