Visuomenės sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos specialistas – Irma Danielė (215 kab.)

Tel. nr. +370 683 27554, e. paštas: irma.daniele@jonavavsb.lt

Visuomenės sveikatos specialisto tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija.

Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės aprašymas

Pirmos pagalbos organizavimo tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje ir teisėtų mokinio atstovų informavimo apie patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikdymą tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Darbo dienos Darbo laikas (darbovietėje) Darbo laikas nuotoliniu būdu
Pirmadienis – ketvirtadienis 8.00 – 15.00 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

15.00-16.30 val.
Kas antras penktadienis

(pradedant nuo pirmo mėnesio penktadienio)

8.00 – 14.00

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30 val.

14.00 – 14.30 val.