Visuomenės sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos specialistas

Visuomenės sveikatos specialistas – Irma Danielė (215 kab.)

Tel. nr. +370 683 27554, e. paštas: irma.daniele@jonavavsb.lt

Visuomenės sveikatos specialisto tikslas – saugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, aktyviai bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais, pagalbos specialistais, mokyklos vaiko gerovės komisija.

Visuomenės sveikatos specialisto pareigybės aprašymas

Visuomenės sveikatos specialistės Danutės Kačegavičienės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje, 2020 m. veiklos planas

Visuomenės sveikatos specialistės Danutės Kačegavičienės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje, 2020 m. veiklos ataskaita

Visuomenės sveikatos specialistės Danutės Kačegavičienės, vykdančios mokinių sveikatos priežiūrą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje, 2021 m. veiklos planas

Darbo laikas                     Kontaktinės valandos Pietų pertrauka
Pirmadienis 8.00 – 15.00 12.00-12.30
Antradienis 8.00 – 15.00 12.00-12.30
Trečiadienis 8.00 – 15.00 12.00-12.30
Ketvirtadienis 8.00 – 15.00 12.00-12.30
Penktadienis 8.00 – 14.00 12.00-12.30

Darbo laikas nuotoliniu būdu

Darbo laikas Darbo laikas nuotoliniu būdu Pietų pertrauka 
Pirmadienis 8.00-16.30 11.30-12.00
Antradienis 8.00-16.30 11.30-12.00
Trečiadienis 8.00-16.30 11.30-12.00
Ketvirtadienis 8.00-16.30 11.30-12.00
Penktadienis (išskyrus paskutinį

mėnesio penktadienį)

8.00-14.30 11.30-12.00