Pamokų lankomumo tvarka

Pamokų lankomumo tvarka

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinių pamokų lankomumo registracijos, apskaitos ir kontrolės tvarkos aprašas

Atsisiųsti

Prašymas pateisinti praleistas pamokas

Atsisiųsti

Praleistų pamokų pateisinimo lapas

Atsisiųsti

Lankomumo apskaita

Atsisiųsti