Sveikiname Jonavos rajono bendrojo lavinimo mokyklų 9 – 12 klasių geografijos olimpiados „Mano gaublys 2018“ nugalėtojus. III vietos laimėtojais pripažinti Žygimantas Simovičius (II ė klasė) bei Matas Aliuškevičius (IV d klasė). II vieta paskirta Emiliui Kaziukėnui (IV b klasė) Simonui Lisovskij (I ė klasė), Gabijai Skulčiūtei (II d klasė). I vietos savininkais tapo Titas Deveikis (I a klasė), Tautvydas Bujokas (III c klasė) bei Dovydas Kurtinaitis (III a klasė). Dėkojame mokytojai A. Živaitienei.

Sveikiname Jonavos rajono 10 – 11 klasių mokinių rusų kalbos olimpiados ir olimpiados meninio skaitymo  I vietos nugalėtoją – III a klasės mokinę Kariną Jančenko. Dėkojame mokytojai Romai Kaminskienei.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Džiaugiamės Jonavos rajono 9 – 12 klasių mokinių matematikos olimpiados II etapo suvestinės rezultatais, t. y., sveikiname III vietos laimėtoją Pauliną Bradauskaitę (III ė klasė), II vietos savininkę Mildą Striupaitytę (III ė klasė) ir I vietos nugalėtojus: Godą Butaitę (I ė klasė), Mantą Babilą (II ė klasė), Ričardą Čubukiną (III d klasė) ir Emilį Kaziukėną (IV b klasė). Dėkojame matematikos mokytoms – Virginijai Geduškienei, Audronei Petrauskaitei ir Rasutei Jaruševičienei – už loginio mąstymo ugdymą.

Tarpušvenčio pašnekesiai

Tarpušvenčio pašnekesiai

Beveik kiekvieną savaitę gimnazistai turi galimybę susitikti su vienaip ar kitaip išsiskiriančia asmenybe. Šįkart  karjeros konsultantė A. Nacevičienė praplėtė gimnazijoje besilankančių įdomių žmonių galeriją, pristatydama raliečiams rašytoją ir filmų garsintoją, kultūros laidų autorių ir vedėją Rytį Zemkauską. Susitikimas, įvykęs šalies tarpušvenčio  metu – tarp Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios, – neprailgo mokiniams dėl ypač šiomis dienomis aktualios temos – kalbėta apie asmeninę ir valstybės laisvę bei demokratiją.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

„Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“

„Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą“

Jau ketvirtą kartą tikybos mokytoja Inga Petrikonienė mūsų gimnazijoje organizavo respublikinę dorinio ugdymo konferenciją „Tikėjimas ir mokslas – du sparnai kilti į tiesą: medijos ir Geroji naujiena“, kurioje dalyvavo pusantro šimto besidominčiųjų. Per keturias valandas perskaityti 7 pranešimai, pasidalinta mintimis. Dėkojame konferencijos dalyviams – mokiniams ir mokytojams, pranešėjams ir svečiams bei socialinio būrelio savanoriams.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Rajono dailės olimpiada

Rajono dailės olimpiada

Pirmąją pavasario dieną gimnazijoje vyko Jonavos rajono 8-12 klasių mokinių dailės olimpiada „Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, dabartis, idėja Lietuvai“. Puikius, kūrybinius darbus pristatė ir mūsų gimnazijos mokiniai: Gabija Rondomanskaitė (III c klasė) ir Vidas Kraujutis (II ė klasė).  Raliečiams vertinimo komisija skyrė II vietą. Sveikiname ir dėkojame gimnazistams ir jų vadovei – dailininkei Janinai Celiešienei už profesionalią raišką.