Pamoka kitaip

Pamoka kitaip

IIc klasės mokiniai dalyvavo integruotoje fizikos – anglų kalbos pamokoje ,,Alternatyvūs energijos šaltiniai“. Raliečiai tyrinėjo vėjo jėgainių ir saulės baterijų sandarą bei susipažino su jų veikimo principais. Taip pat diskutavo apie šių alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo galimybes gimnazijoje, įgyvendinant tarpdalykinį STEM projektą ,,Tvarios energijos kodas“. Šią integruotą pamoką vedė fizikos mokytoja R. Morkaitienė ir anglų kalbos mokytoja R. Lamokovskienė.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

 

Sveikiname!

Sveikiname!

Respublikinėje ekonomikos ir verslo olimpiadoje puikiai pasirodė mūsų gimnazijos IIIė klasės mokiniai: Edvinas Šuopys užėmė trečiąją vietą, o Simonai Grinkaitei skirtas pagyrimo raštas. Sveikiname mokinius ir jų mokytoją Rūtą Strumilienę!

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Svečiuose Kauno technikos kolegijoje

Svečiuose Kauno technikos kolegijoje

Artėjant laikui pasirinkti savo ateities kelią, grupė II ir III klasių mokinių vyko partnerystės vizito į vieną iš lyderiaujančių kolegijų Lietuvoje  – Kauno technikos kolegiją. Svetingi šeimininkai supažindino gimnazistus su kolegijos erdvėmis, moderniomis laboratorijomis ir auditorijomis. Buvo pristatytos populiarios orlaivių mechanizmų ir automobilių techninio eksploatavimo studijų programos, atliktas medžiagų apdirbimo inžinerijos praktinis darbas, bendrauta su kolegijos studentais ir dėstytojais, aptarta inžinerinių mokslų svarba, didelė paklausa ir karjeros galimybės. Mokiniai grįžo supratę, jog besidomintiems inžineriniais mokslais Kauno technikos kolegija – puikus pasirinkimas, o ateitis – inžinierių rankose.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

ĮSAKYMAS DĖL JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO 2021–2022 M. M. DALINIO PAKEITIMO

ĮSAKYMAS DĖL JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS UGDYMO PLANO 2021–2022 M. M. DALINIO PAKEITIMO

          Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-1924 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 ,,Dėl 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“, k e i č i u iš dalies Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos ugdymo plano 2021–2022 m. m., patvirtinto Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-87 „Dėl Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos ugdymo plano 2021–2022 m. m. patvirtinimo“:
                 1. 6 punktą: I–II klasėms ugdymo proceso pabaiga – 2022-06-28, III klasėms – 2022-06-20;
                 2. 7 punktą: I–II klasėms II pusmečio pabaiga – 2022-06-28, III klasėms – 2022-06-20.
          Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos Kauno darbo ginčų komisijai (L. Sapiegos g. 12, Kaunas).

Direktorė                                                                               Zita Gudonavičienė

STEM „Aš – pasaulio dalis“

STEM „Aš – pasaulio dalis“

Šiandien gimnazijos moksleiviai turėjo puikią galimybę dalyvauti dar vienoje STEM projekto ,,Aš -pasaulio dalis” veikloje – susitikime su Pensilvanijos Lehigh universiteto profesoriumi Jonu Baltrušaičiu, kuris vyko gyvai gimnazijos konferencijų salėje. Anglų kalbos mokytojos A. Nacevičienė ir A. Karosienė į susitikimą pakvietė I, III, IV kl. mokinius. Raliečiai  klausėsi pasakojimo anglų kalba apie chemijos inžinerijos studijas, jų populiarumą šių dienų kontekste, susipažino su profesoriaus kasdienybe, pomėgiais, išgirdo daug naudingų patarimų, kaip siekti savo tikslų ir priimti iššūkius.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

STEM „Aš pasaulio dalis“

STEM „Aš pasaulio dalis“

Ib ir IIIb klasių mokiniai kartu su mokytojomis I. Balickiene, I. Mikutovskiene ir R. Kaminskiene apsilankė populiariame Baltijos šalyse renginyje ,,Comic Con Baltics“. Atskirose erdvėse gimnazistai atrado naujausius bei karščiausius technologinius stebuklus: dalyvavo cheminiuose eksperimentuose bei  kūrybinėse dirbtuvėse. Džiaugiamės, kad ES ir Jonavos raj. savivaldybės finansuojamas „Kokybės krepšelio“ projektas padeda įgyvendinti patyriminį ugdymą gimnazijoje.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

 

Pamoka kitaip

Pamoka kitaip

Džiaugiamės, kad į poezijos pavasario –  kasmetinio tarptautinio poezijos festivalio, kurį organizuoja Lietuvos rašytojų sąjunga ir Rašytojų klubas – programą buvo įtraukta ir Jeronimo Ralio gimnazija. Mūsų laukia gyvi susitikimai su įvairių kartų poetais, pokalbiai apie literatūrą ir ne tik. Pirmasis susitikimas jau įvyko. Gegužės 18 dieną gimnazijoje svečiavosi poetas, eseistas, fotografas Alius Balbierius bei Alvydas Šlepikas – poetas, rašytojas, režisierius, scenaristas. Svečiai bendravo su gimnazijos ketvirtokais, skaitė eiles, diskutavo įvairiais šių dienų aktualijų klausimais. Dėkojame bibliotekos darbuotojoms Irutei Gripkauskienei ir Janinai Skirgailienei  už suorganizuotą susitikimą.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.