Sveikiname!

Sveikiname!

Kas yra geografija? Labai paprastai – tai tiesiog pasaulis, kuriame mes visi kartu gyvename.

Kas yra geografas? Tai žmogus, kuris domisi mus supančia aplinka, gamtos reiškiniais, daug keliauja ir kasdien išgyvena pasaulio pažinimo džiaugsmą!

Kasmet mūsų gimnazistai dalyvauja LGMA organizuojamuose įvairiuose geografijos konkursuose ir olimpiadose. Šių metų kovo 3 d. vyko Jonavos rajono I-IV klasių mokinių geografijos olimpiada „Mano gaublys“, kurioje dalyvavo 39 mokiniai. Labai smagu, kad šioje olimpiadoje puikiai sekėsi mūsų gimnazijos mokiniams, iškovojusiems net 8 prizines vietas!

Elvija Zvicevičiūtė, Iė kl., –  I vieta

Lukas Zujevas, Iė kl., – II vieta

Astijus Ivanovas, IId kl., – I vieta

Patricija Jaroščenka, IIf kl., – II vieta

Simona Grinkaitė, IIė kl., –  III vieta

Emilija Makaravičiūtė, IIIė kl., – III vieta

Titas Deveikis, IVa kl., – I vieta

Andrejus Petrovas, IVė kl., – II vieta

Sveikiname raliečius ir jų geografijos mokytoją Aušrinę Živaitienę!

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Draugystė

Draugystė

Bendruomenių draugystė tęsiasi: Raimundo Samulevičiaus progimnazijos, ,,Neries“, ,,Lietavos“ pagrindinių mokyklų ir mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo integruotoje  dorinio ugdymo (tikybos-etikos)  pamokoje, kurioje susitiko su kino ir teatro aktoriumi Mariumi Repšiu. Svečias atsakė į gausius  moksleivių klausimus, papasakojo apie aktoriaus kelią, sunkumus ir iššūkius bei sprendimus, pasitaikančius kiekvieno, ypač jauno, žmogaus gyvenime.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Pamoka KITAIP

Pamoka KITAIP

III – IVA kurso ir Iė klasių mokiniai dalyvavo paskaitoje ,,Žmogus ir gamta – natūralūs ir mūsų sukelti pavojai“, kurią skaitė VDU ir KU dėstytojas, geologas Jonas Šeškus. Mokiniai klausėsi įdomaus pasakojimo apie įvairius Žemėje vykstančius reiškinius ir procesus, pagilino savo žinias apie Žemės geologinę raidą, žmogaus keliamus pavojus gamtai.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Sveikiname!

Sveikiname!

Džiaugiamės puikiais rajono 9-10 kl. mokinių anglų kalbos konkurso rezultatais:
Laurynas Dambrauskas, IId kl. (mokyt. Jolanta Matonienė), – I vieta
Justas Žuvelis, IIė kl. (mokyt. Rita Gečiauskienė), – II vieta
Emilis Žvikas, IIė kl. (mokyt. Rita Gečiauskienė), – III vieta
Dėkojame raliečiams ir anglų kalbos mokytojoms!
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
Sveikiname!

Sveikiname!

Džiaugiamės raliečių pasiekimais Jonavos rajono mokinių istorijos olimpiadoje:
Lukas Zujevas, Iė kl., – I vieta
Monika Muznikaitė, Id kl., – II vieta
Emilis Rasiulis, IIIė kl., – I vieta
Lietuvos mokinių istorijos olimpiadoje dalyvaus IIIė kl. mokinys Emilis Rasiulis. IVė kl. gimnazistas Dovydas Žurauskas, 2020 m. olimpiados savivaldybės etapo laimėtojas, kviečiamas dalyvauti šalies olimpiadoje dėl neįvykusio 2020 m. šalies etapo.
Sveikiname nugalėtojus ir jų istorijos mokytoją Viliją Kičienę!
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
Sveikiname!

Sveikiname!

IIIc kl. mokinys Aleksandr Kločkov Jonavos rajono 10-11 kl. mokinių rusų (užsienio) kalbos olimpiadoje užėmė II-ąją vietą. Sveikiname ralietį ir rusų kalbos mokytoją Romą Kaminskienę.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Dėkojame!

Dėkojame!

Buvęs ralietis Tomas Krejaras dovanojo gimnazijai nevyriausybinės ne pelno kultūros organizacijos Lietuvos kultūros politikos instituto ir ,,Kultūros“ Ieidyklos išleistą Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, architekto dr. Napalio Kitkausko knygą ,,Vilniaus arkikatedros požemiai“ ir mokslo istoriko, etnologo prof. Liberto Klimkos knygą ,,Vilniaus rotušė ir jos laikrodis“. Knygos visuomenei pristatytos Lietuvos mokslų akademijoje. Šie leidiniai yra ilgaamžiai ir ypač aktualūs, nes 2020 m. buvo UNESCO pasaulio paveldo Lietuvoje metai.
Gimnazijos bendruomenė dėkoja Lietuvos kultūros politikos institutui ir Tomui Krejarui.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.