Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija, juridinio asmens kodas 190301488, Žeimių g. 20, Jonava, skelbia 49,27 kv. m ploto patalpų, esančių Žeimių g. 20, Jonava, nuomos konkursą.

Šiuo metu nuomojamomis patalpomis naudojasi S. D., dirbantis su verslo liudijimu, tačiau ne ilgiau nei iki nuomos konkurso pabaigos. Pastatas 1 aukšto, paskirtis – prekybos sandėlis.  Patalpų paskirties keitimas negalimas. Pradinis nuompinigių dydis – 70,00 Eur per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už vandenį, energiją, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskiras turto valdytojo pateiktas sąskaitas. Nuomos terminas – 5 metai su galimybe pratęsti sutarties terminą atskiru sprendimu laikotarpiui, ne ilgesniam nei pradinis nuomos terminas ir ne ilgesniam kaip 10 metų bendram laikotarpiui (įskaitant nuomos termino pratęsimus).

Konkurso dalyviai Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriui,  esančiam Žeimių g. 20, Jonavoje, 1 aukšte 115 kab., ne vėliau kaip iki 2020 m. balandžio 24 d. 10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.

Voke turi būti pateikta:

  1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, pridedant dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti konkurso sąlygose nurodytas veiklas, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;
  2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.

Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.

Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ūkiui Jūratė Balkuvienė, tel. (8 349) 35335, el. p. ukiodalis@gmail.com.

Konkurso dalyvio pradinis įnašas – 70,00 Eur. Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos sąskaitą Nr. LT204010043900050116. Konkursas įvyks 2020 m. balandžio 24 d. 10.00 val. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos pastate, Žeimių g. 20, Jonavoje, 115 kabinete, o karantino neatšaukus – vaizdo konferencijos būdu  per „Zoom“ platformą. Prisijungimas prie „Zoom“ konferencijos bus pateiktas paraiškoje nurodytu el.paštu.

Patalpų nuomos konkurso sąlygos

 DĖL NUOTOLINIO DARBO IR UGDYMO (SI) PROCESO

 DĖL NUOTOLINIO DARBO IR UGDYMO (SI) PROCESO

Nuo kovo 30 d. iki karantino pabaigos gimnazija dirbs nuotoliniu būdu.

Gimnazijos administracija ir mokytojai naudos Tamo elektroninį dienyną, virtualią bendradarbiavimo aplinką ZOOM, Google Classroom, Google Diskas, Moodle, Skype, Facebook.

Pamokos vyks pagal nuotolinio mokymo(si) konsultacijų tvarkaraštį.

Mokytojai su mokiniais bendraus ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:

– realiuoju laiku organizuojamos konsultacijos tvarkaraštyje nustatytu laiku;

– nerealiuoju laiku (individualiai sutarus) organizuojamos konsultacijos, vyksta tam tikrų užduočių (pvz., TV laidos, filmo peržiūra) atlikimas ir kt..

Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais konsultuoja Nuotolinio mokymo(si) skaitmeninių technologijų naudojimo administratoriai, konsultantai:

Alvidas Unčiūra, alvidas.unciura@gmail.com

Eugenijus Leonavičius, leo.eug@gmail.com

Irena Gripkauskienė, jrbiblioteka@gmail.com

Konsultacijos bus teikiama šiais kontaktais

Administracija:

Direktorė Zita Gudonavičienė (tel.: 8 349 35331, el. paštas: direktore@jralio.lt)

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui:

Rasa Legienė (tel.: 8 349 69180, el. paštas: legrasa@yahoo.de)

Marijona Malakauskienė (tel.: 8 349 69181, el. paštas: marytmala@gmail.com)

Daiva Sirtautienė (tel.: 8 349 51200, el. paštas: daiva.sir@jralio.lt)

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Jūratė Balkuvienė (tel.: 8 349 35335, el. paštas ukiodalis@gmail.com )

Socialinė pedagogė Orinta Smailienė (tel.: 8 349 51135, el. paštas: orinta.smailiene@gmail.com )

Psichologė Jūratė Zabarauskienė (el. paštas: jurate.za@gmail.com )

Specialioji pedagogė Ingrida Vilkaitiene (el. paštas: inga1973@gmail.com )

Profesijos konsultantė  Aušra Nacevičienė (tel. 861440096, El. paštas: ausranac@gmail.com )

Klasių vadovai, dalykų mokytojai  (pagal informaciją Tamo elektroniniame dienyne).

Ši žemė viską tau pulsuoja…
Kaip augo medis giminės?
Kas šaknyse jo? Kas kovojo?
Užmiršo ką? O ką minės?
Ir ką įdėjo tau į širdį?
Svarbu, kas buvo, kas yra.
Gal keisies tu, bet nepamirši:
Iš mažo upeliuko Lietuva…
Monika, Id klasė
SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 30-MEČIU!

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Karjeros diena 2020

Karjeros diena 2020

Ruoštis savarankiškam gyvenimui dar gimnazijos suole… Karjeros diena raliečiams, organizuota mokytojos A. Nacevičienės, – tai puikus šio siekio įrodymas. Smagu jau vien todėl, kad tądien gimnazistai skubėjo susitikti su 13 lektorių iš KTU, VDU, VU ir VK. Tiesa, galva pradeda svaigti, išgirdus su studijomis susijusią statistiką: 36 Lietuvos aukštosios mokyklos…, 15 studijų krypčių…, 614 studijų programų… Kaip išsirinkti? Gal tikrai tiktų Transparency International programų vadovės I. Kalinauskienės priežodis: „Pagal Jurgį ir kepurė…“ O rimtai kalbant, paskaitų įvairovė praplėtė raliečių žinias apie savęs pažinimą, studijų programas, studentiškas organizacijas, tarptautinius mainus, gretutines studijas, skaidrumą XXI a., karjerą aviacijoje. LAMA BPO konsultantė L. Bernatavičiūtė supažindino gimnazistus apie priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka 2020 m., žurnalistinių tyrimų ir konsultacijų vadovas G. Serafimas kalbėjo apie sėkmingos karjeros etapus ir kompetencijas; VU prof. emeritas V. S. Laurinavičius pristatė fermentų panaudojimą medicinoje ir pramonėje… Kiekvienas susitikimas naudingas! Kiekviena paskaita mažina atstumą tarp nežinios ir svajonės! Todėl nuoširdžiai dėkojame karjeros konsultantei už sudarytas galimybes raliečių individualiam klausimynui išsiaiškinti.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

„Tikėjimas ir mokslas- du sparnai kilti į tiesą : Bažnyčia ir jaunimas“

„Tikėjimas ir mokslas- du sparnai kilti į tiesą : Bažnyčia ir jaunimas“

Tradicinėje Tikėjimo ir mokslo konferencijoje šiais metais  aptartos jaunimo saviraiškos galimybės įvairiose bendruomenėse- Bažnyčioje, jaunimo organizacijose, ugdymo įstaigose. 120 dalyvių  iš Jonavos ugdymo įstaigų  sužinojo, kodėl šie metai pavadinti Ateitininkų metais, o Kauno arkivyskupijos jaunimo centras nuotaikingai  pristatė Lietuvos jaunimo dienas.  Gera turėti draugų!

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Sveikiname!

Sveikiname!

Jonavos rajono 8-12 klasių mokinių šių metų dailės olimpiados tema „Lietuvos Raudonoji knyga“. Olimpiadoje savo meniniais darbais ir kūrybos išmone varžėsi 13 mokinių. Mūsų gimnazijai atstovavo Vidas Kraujutis (IVė klasė), Ugnė Rimkutė (IIIė klasė), Emilija Makaravičiūtė (IIė klasė) ir Simona Martinaitytė (Iė klasė). Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad Ugnė laimėjo I vietą, o Vidas tapo II vietos prizininku. Linkime sėkmės Ugnei Rimkutei, kuri atstovaus Jonavos rajonui Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje ir dėkojame mokytojai Janinai Celiešienei, ugdančiai jaunuosius menininkus.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Sveikiname!

Sveikiname!

Kovo  5 dieną Jonavos sporto arenoje   vyko Lietuvos moksleivių žaidynių smiginio  varžybos. Puikiai pasirodė mūsų gimnazijos berniukų ir mergaičių komandos, kurios  iškovojo I –ąsias vietas ir teisę dalyvauti finalinėse varžybose Elektrėnuose kovo 13 dieną.  Sveikiname  laimėtojus: Gretą Mockutę II ė kl., Gustę Pranckūnaitę II ė kl., Paulių Petkevičių III c kl., Andrių Patruševą I b kl. Komandos vadovė Svajūnė Sipavičienė.