Šiandien minime  tarptautinę Tolerancijos dieną

      Šiandien minime  tarptautinę Tolerancijos dieną

Nuo 1995 m. lapkričio 16 d. UNESCO iniciatyva pasaulyje minima Tolerancijos diena. Šie metai – ne išimtis. Tolerancijos dėlionė – šių metų simbolis – siunčia pagrindinę žinutę, kad mūsų visuomenė sudaryta  tartum iš skirtingų gabalėlių, kuriuos sujungę gauname visą paveikslą. Kiekvienas žmogus yra ypatingas, unikalus, vertas pagarbos.

Būkime tolerantiški!

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

,,Nupiešk Dievą, kuris yra Šviesa, Laisvė, Meilė“

,,Nupiešk Dievą, kuris yra Šviesa, Laisvė, Meilė“

Spalio 6 d. vakarą Kauno  Soboro bažnyčioje skambėjo mūsų gimnazijos moksleivių dainos, giesmės ir užburianti  trimito muzika.  Raliečiai  dalyvavo  Kauno  tardymo izoliatoriaus nepilnamečių nuteistųjų ir suimtųjų  dailės darbų parodosatidaryme. Renginio sumanytoja sesuo  Fausta Palaimaitė džiaugėsi gražia draugyste su gimnazijos bendruomene. Trečios klasės mokinės  Rugilės Stankevičiūtės ir antrokės Ignės Kuzmickaitės atliekamos dainos, pritariant  mokytojoms Rasai Štabokienei, Ingai Petrikonienei, bei pirmoko Ervino Kupcikevičiaus trimito garsai (muzikos mokytoja Gražina Grigaravičienė) virpino susirinkusiųjų širdis.  ,,Padovanota meilė ir gerumas  išlieka amžinai“,- nuoširdžiai dėkodama už  idėjos palaikymą  ištarė  renginio organizatorė.

Eksternų dėmesiui!

Eksternų dėmesiui!

2020/2021 m.m. mūsų gimnazija patvirtinta bazine mokykla.

Eksternai prieš pateikdami prašymą gimnazijos vadovui, į sąskaitą LT 204010043900050116 sumoka 14,48 Eur. už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Kvitą apie įmoką pateikia kartu su prašymu.

Eksternui, iki gegužės 18 dienos bazinės mokyklos vadovui pareiškusiam atsisakymą laikyti pasirinktą egzaminą, įmoka už egzaminą grąžinama.

Informacija teikiama tel. 8 6714 2888, 8 349 69181.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Marijona Malakauskienė

Šiaurietiškas ėjimas gimnazijoje

Šiaurietiškas ėjimas gimnazijoje

Kūno kultūros mokytoja Svajūnė Sipavičienė ir visuomenės sveikatos specialistė Danutė Kačegavičienė III klasių tinklinio grupės gimnazistams organizavo ėjimo su šiaurietiškomis lazdomis renginį. Apie šiaurietiškam ėjimui būdingą techniką pasakojo Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė ir jaunimo koordinatorė Simona Metlevskienė. Toks ėjimas – tai ėjimas naudojant specialiai sukurtas lazdas, kad tinkamai judėtų ne tik apatinė, bet ir viršutinė kūno dalis. Tai efektyvus ir lengvas būdas pagerinti fizinę būklę, be to, šį ėjimą praktikuoti gali kiekvienas. Renginyje mokiniai turėjo galimybę ne tik klausytis instruktažo, bet ir su šiaurietiškomis lazdomis apeiti gimnazijos stadioną.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Baltų literatūros savaitė

Baltų literatūros savaitė

Besibaigiančio rugsėjo dienos buvo gausios renginių. Dorinio ugdymo ( tikybos ir etikos) mokytojos Inga Petrikonienė, Gražina Grigaravičienė ir bibliotekininkė Irena Gripkauskienė gimnazijos pirmokus pakvietė netradiciškai paminėti Baltų literatūros savaitę. Mokiniai aptarė vertybių reikalingumą, diskutavo apie Baltijos šalių laisvę ir žiūrėjo Latvijos kino centro atsiųstus tris filmus. ,,Skaitymo maratone“ net septynias valandas 124 dalyviai – I- IV klasių mokiniai ir mokytojai – skaitė ištraukas iš latvių rašytojų knygų, o renginį vainikavo latvių liaudies daina ,, Vėjeli, pūsk”, kurią atliko gimnazistai ir muzikos mokytojos Gražina Grigaravičienė, Neringa Kukarinienė, Rasa Štabokienė. Pamokoje ,,Kuo įdomi latvių kalba?“ trečių klasių bendrojo lietuvių kalbos kurso mokiniai susipažino su latvių kalbos fonetinėmis ir leksinėmis ypatybėmis: vertė žodžius, aiškinosi jų reikšmes, kūrė dialogus. Folkloro grupė ,,Dobilia” atliko Baltijos šalių himnu tapusią dainą ,,Bunda jau Baltija” (autorius Boriss Rezniks). Tokios veiklos suteikė galimybę geriau pažinti giminiškos tautos literatūrą, kultūrą, tarpkultūrinius ryšius.
Projekto partneriai – Vytauto Didžiojo universitetas, Latvijos Respublikos ambasada Lietuvoje, Lietuvos Respublikos ambasada Latvijoje, Jonavos rajono savivaldybė, Latvijos Nacionalinis kino centras, Lietuvos kino centras.
Projekto rėmėjai: „Kavos Draugas“, „Fėjos namai“, „Sapiegos klinika“, „Glasseson“, „Skaitmeninė rinkodara“, „Lonas“.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Gimnazistai – Europos kultūros paveldo renginio dalyviai

Gimnazistai – Europos kultūros paveldo renginio dalyviai

Jonavos rajono savivaldybės Viešojoje bibliotekoje gimnazijos socialinės veiklos būrelis ,,Aš galiu“ kartu su dorinio ugdymo mokytoja Inga Kuuzeorg – Petrikoniene dalyvavo Europos kultūros paveldo dienų renginyje. Gimnazistai susidomėję klausėsi Sandros Petrukonytės – VŠĮ ,,Maceva“ edukatorės. ,,Ką pasakoja macevos: senųjų Lietuvos žydų kapinių dokumentavimo patirtys ir pamokos“- tokia paskaitos tema, suteikusi žinių apie tai, kiek Lietuvoje yra žydų poilsio vietų, kas yra epitafija ir macevos, kodėl skiriasi metų skaičiavimas. Vėliau renginio dalyviai ir organizatoriai patraukė į senąsias žydų kapines. Moksleiviai sužymėjo antkapius – macevas, juos nušveitė, išryškindami hebrajų kalba užrašytas epitafijas, fotografavo. Projekto veikla dar bus tęsiama – neužteko vienos dienos tvarkant Jonavos miesto žydų amžino poilsio vietos. Istorija gyva, kol yra ją puoselėjančių ir saugančių.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

Skelbiamas patalpų nuomos konkursas

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija, juridinio asmens kodas 190301488, Žeimių g. 20, Jonava, skelbia 2 kv. m koridorių ploto nuomos konkursą, esančio Žeimių g. 20, Jonava.
Koridorių ploto naudojimo paskirtis – prekybos automatų pastatymui. Patalpų paskirties keitimas negalimas. Pradinis nuompinigių dydis – 4,00 (keturi) eurai už kvadratinį metrą per mėnesį. Laimėtoju pripažįstamas didžiausią nuompinigių dydį pasiūlęs konkurso dalyvis. Paslauga PVM mokesčiu neapmokestinama. Mokesčiai už elektros energiją, komunalines ir kitas nuomininkui teikiamas paslaugas į nuomos mokestį nėra įskaičiuojami ir mokami pagal atskiras turto valdytojo pateiktas sąskaitas. Nuomos terminas – 5 (penki) metai nuo sutarties pasirašymo dienos.
Konkurso dalyviai Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriui, esančiam Žeimių g. 20, Jonavoje, 1 aukšte 115 kab., ne vėliau kaip iki 2020 m. rugsėjo 21 d. 10.00 val. pateikia užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas, adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas.
Voke turi būti pateikta:
1. Paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, pareiškėjui atstovaujančio įgalioto asmens vardas, pavardė, asmens kodas (juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas, siūlomas konkretus nuompinigių dydis, paaiškinimas kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą, pridedant dokumentus, patvirtinančius teisę vykdyti konkurso sąlygose nurodytas veiklas, sąskaitos, į kurią turi būti pervestas grąžinamas pradinis įnašas, numeris;
2. Nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jei konkurso dalyviui konkurse atstovauja įgaliotas asmuo.
Pasiūlymai, kuriuose pateikti ne visi nurodyti dokumentai arba kurių įforminimo trūkumai nėra ištaisomi posėdžio metu, nenagrinėjami.
Už dalyvių registravimą atsakingas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ūkiui Jūratė Balkuvienė, tel. (8 349) 35335, el. p. ukiodalis@gmail.com.
Konkurso dalyvio pradinis įnašas – 8 eurai. Pradinis įnašas turi būti pervestas į Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos sąskaitą Nr. LT204010043900050116. Konkursas įvyks 2020 m. rugsėjo 21 d. 10.00 val. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos pastate, Žeimių g. 20, Jonavoje, 115 kabinete.

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija nuomos konkurso sąlygos