Mokinių priėmimas

Mokinių priėmimas

Nuo 2023 m. sausio  3 dienos priimami mokinių, norinčių mokytis Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos I-IV klasėse, prašymai.

Pirmokams siūloma:

LSMU (Lietuvos sveikatos mokslų universiteto) klasė, kurioje pagilintai mokysis biologijos, matematikos, chemijos. Vyks praktiniai užsiėmimai ir paskaitos universitete.
ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto verslo klasė, kurioje pagilintai mokysis matematikos ir ekonomikos. Vyks paskaitos universitete.
Inžinerinė klasė, bendradarbiaujant su KTU Elektros ir elektronikos fakultetu, kurioje pagilintai mokysis matematikos, fizikos ir informacinių technologijų. Vyks praktiniai užsiėmimai ir paskaitos universitete.
LSU (Lietuvos sporto universiteto) klasė, kurioje pagilintai mokysis matematikos ir turės papildomą fizinio ugdymo pamoką. Vyks praktiniai užsiėmimai ir paskaitos universitete.
Mokytis bendrojo ugdymo klasėje.

Jei norinčių mokytis LSMU klasėje mokinių skaičius būtų per didelis, galima atranka. Pagrindinis atrankos kriterijus – 8 klasės matematikos, chemijos ir biologijos metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis.
Visi, norintys mokytis gimnazijoje ir pateikę išankstinius prašymus, turės atvykti į priėmimo komisiją su 8 klasės baigimo pažymėjimu birželio mėnesio pabaigoje.

Prašymo forma dėl priėmimo į I-II klases

Prašymo forma dėl priėmimo į III-IV klases

Priimami suaugusiųjų, norinčių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I-II kl.) ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (III-IV kl.), prašymai.
Juos galite siųsti el. paštu info@jralio.lt arba užpildyti mokykloje pas budėtoją.

Prašymo forma dėl priėmimo suaugusiųjų pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I-II kl.) ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (III-IV kl.)

Juos galite siųsti el. paštu info@jralio.lt  arba užpildyti mokykloje pas budėtoją.

Telefonai pasiteirauti:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 8 349 51200

Raštinės administratoriaus 8 349 69075