Mokinio uniformos dėvėjimo taisyklės

Mokinio uniformos dėvėjimo taisyklės

PATVIRTINTA

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos

direktoriaus 2020 m. liepos 2 d.

įsakymu Nr. V1-96

 

JONAVOS JERONIMO RALIO GIMNAZIJOS MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinio uniformos dėvėjimo taisyklės nustato gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarką.
 2. Gimnazisto uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos, kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

II SKYRIUS

GIMNAZISTO UNIFORMA

 1. Gimnazistės uniforma – tai tamsiai mėlynos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:
 • švarkas, megztinis, džemperis;
 • marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis;
 • sijonas (pasirinktinai: tiesus, klostuotas) arba kelnės;
 • tamsiai mėlyni arba juodi klasikinio modelio džinsai.
 1. Gimnazisto uniforma – tai tamsiai mėlynos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:
 • švarkas, džemperis, megztinis;
 • marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis;
 • kelnės;
 • tamsiai mėlyni arba juodi klasikinio modelio džinsai.
 1. Esant šiltam orui, mokiniai gali dėvėti tamsiai mėlynos spalvos marškinėlius su mokyklos emblema.

III SKYRIUS

GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS

 1. Gimnazistai privalo dėvėti uniformą:

6.1. egzaminų metu;

6.2. dalyvaudami gimnazijos ir valstybinėse (gimnazijos organizuojamose) šventėse;

6.3. atstovaudami gimnazijai oficialiuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose, šventėse, susitikimuose ir pan.) mieste ar respublikoje;

6.4. kitais, direktoriaus įsakymu nustatytais, atvejais.

 1. Gimnazisto uniformą dėvėti neprivalu:

7.1. per neformalaus ir formalaus ugdymo užsiėmimus;

7.2. klasės renginiuose, jeigu kitaip nenurodo klasės auklėtojas;

7.3. gimnazijos poilsio vakaruose, diskotekose ir kituose renginiuose;

7.4. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti gimnazisto uniformą nenurodo išvykos/ekskursijos vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių.

IV SKYRIUS

UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS GIMNAZISTAMS SĄLYGOS

 1. Gimnazisto uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis, o gimnazistams iš socialiai remtinų šeimų, esant galimybei, uniformoms įsigyti taikomos nuolaidos.
 2. Mokiniai, ketinantys mokytis pirmoje gimnazijos klasėje, privalo iki rugsėjo 1 d. įsigyti  gimnazisto uniformą.
 3. Gimnazistai, priimti į gimnaziją prasidėjus mokslo metams, privalo įsigyti gimnazisto uniformą per du mėnesius nuo atvykimo į gimnaziją dienos. Iki uniformos įsigijimo rekomenduojama dėvėti vienspalvius, artimus gimnazisto uniformos spalvai švarką ar megztinį, mūvėti tamsiai mėlynus klasikinius džinsus ar kelnes, tamsiai mėlyną sijoną.
 4. Išvykstantys į kitas mokyklas ir/ar baigę gimnaziją mokiniai gali padovanoti ar parduoti gimnazisto uniformą jaunesniųjų gimnazijos klasių mokiniams.

V SKYRIUS

GIMNAZISTO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Visi gimnazistai privalo laikytis šių gimnazisto uniformos dėvėjimo taisyklių.
 2. Gimnazistams, nesilaikantiems šių taisyklių, taikomos drausminės nuobaudos mokinių elgesio taisyklėse nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios taisyklės gali būti keičiamos gimnazijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į gimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymus.

___________________