Mokinio uniformos dėvėjimo taisyklės

Mokinio uniformos dėvėjimo taisyklės

PATVIRTINTA

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos direktoriaus

2011 m. rugsėjo 1d. įsakymu  Nr. M2-11

 

JONAVOS JERONIMO  RALIO GIMNAZIJOS MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokinio uniformos dėvėjimo taisyklės nustato gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarką.
 2. Gimnazisto uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos, kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

II. GIMNAZISTO UNIFORMA

 1. Gimnazistės uniforma – tai tamsiai mėlynos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:
 • švarkas, megztinis, džemperis;
 • marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis;
 • golfas;
 • kaklaraištis;
 • sijonas (pasirinktinai: tiesus, klostuotas) arba kelnės;
 • tamsiai mėlyni klasikinio modelio džinsai.
 1. Gimnazisto uniforma- tai tamsiai mėlynos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:
 • švarkas, džemperis, megztinis;
 • marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis;
 • golfas;
 • kaklaraištis;
 • kelnės;
 • tamsiai mėlyni klasikinio modelio džinsai.
 1. Esant šiltam orui, mokiniai gali dėvėti tamsiai mėlynos spalvos marškinėlius su mokyklos emblema.

III. GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS

 1. Visi mokiniai privalo kasdien vilkėti tvarkingą gimnazisto uniformą.
 2. Gimnazistai privalo dėvėti ( švarką, marškinius, kaklaraištį, kelnes, sijoną (merginos):

6.1. egzaminų metu;

6.2. dalyvaudami gimnazijos ir valstybinėse (gimnazijos organizuojamose) šventėse;

6.3. atstovaudami gimnazijai oficialiuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose, šventėse, susitikimuose ir pan.) mieste ar respublikoje;

6.4. kitais, direktoriaus įsakymu nustatytais, atvejais.

 1. Gimnazisto uniformą dėvėti neprivalu:

7.1. per neformalaus ugdymo užsiėmimus;

7.2. klasės renginiuose, jeigu kitaip nenurodo klasės auklėtojas;

7.3. gimnazijos poilsio vakaruose, diskotekose ir kituose renginiuose;

7.4. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti gimnazisto uniformą nenurodo  išvykos/ ekskursijos  vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių  oficialių  susitikimų ar renginių;

7.5. sutrikus sveikatai ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių negalint kurį laiką dėvėti uniformos, gimnazistas rašo motyvuotą prašymą direktoriui;

7.6. mokytojui leidus, uniformą galima  nedėvėti per technologijų pamokas, atliekant užduotis, susijusias  su darbine veikla, ruošiantis ir dalyvaujant renginiuose.

IV. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS GIMNAZISTAMS SĄLYGOS

 1. Gimnazisto uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis, o gimnazistams  iš socialiai remtinų šeimų, esant galimybei, uniformoms įsigyti taikomos nuolaidos.
 2. Mokiniai, ketinantys mokytis pirmoje gimnazijos klasėje, privalo iki rugsėjo 1d. įsigyti  gimnazisto uniformą.
 3. Gimnazistai, priimti į gimnaziją prasidėjus mokslo metams, privalo įsigyti gimnazisto uniformą per du mėnesius nuo atvykimo į gimnaziją  dienos. Iki uniformos įsigijimo rekomenduojama  dėvėti vienspalvius,  artimus gimnazisto uniformos spalvai  švarką ar megztinį, mūvėti tamsiai mėlynus klasikinius džinsus ar kelnes, tamsiai mėlyną sijoną.
 4. Išvykstantys į kitas mokyklas ir /ar baigę gimnaziją mokiniai gali padovanoti ar parduoti gimnazisto uniformą jaunesniųjų gimnazijos klasių mokiniams.

V. GIMNAZISTO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

 1. Visi gimnazistai privalo laikytis šių gimnazisto uniformos dėvėjimo taisyklių.
 2. Gimnazistams, nesilaikantiems šių taisyklių, taikomos drausminės nuobaudos mokinių elgesio taisyklėse nustatyta tvarka.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šios taisyklės gali būti keičiamos gimnazijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į gimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymus.

 

 _____________________________