Karjeros centras

Karjeros centras

Karjeros specialisto tikslas – teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir profesinio konsultavimo paslaugas (toliau – profesinio orientavimo paslaugos) padėti asmeniui rinktis jam tinkamas švietimo ir užimtumo galimybes, sudaryti sąlygas įgyti karjeros kompetencijų ir aktyviai kurti savo karjerą.

Karjeros specialisto pareigybės aprašymas

Karjeros specialistai:

Aušra Nacevičienė (III – IV klasės)

Darbo laikas Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 12.30-14.30 15.00-17.00
Antradienis 9.00 -13.00 15.00-17.00
Trečiadienis 8.00-9.00 15.10-17.10
Ketvirtadienis 8.00-10.00 12.30-14.00
Penktadienis —– 11.10-13.10

Daiva Sirtautienė (I – II klasės)

Darbo laikas Kontaktinės valandos Nekontaktinės valandos
Pirmadienis 15.15 -17.15 17.15 -18.30
Antradienis 15.45 -17.30 17.30 -18.30
Trečiadienis 15.15 -17.15 15.45 -17.30
Ketvirtadienis 15.45 -17.30 17.30 -19.00
Penktadienis 13.12 -15.12 15.12 -18.12

Esant nenumatytiems atvejams, kontaktinės ir nekontaktinės valandos gali keistis.