Istorija

Istorija

                      Tikiu, kad Jeronimo Ralio dvasia įkvėps jaunimą iš nuopuolio prikelti Lietuvą.

                                                                                                                                                                              1996 m. spalio 1 d.

                                                                                                                                                                             Algirdas Ralys – Jeronimo Ralio sūnėnas

 

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos ištakos siejamos su miesto pradžios mokykla Nr. 1. 1921 metais prie Jonavos valsčiaus pradedamosios mokyklos Jonavos miesto taryba įsteigė dar du klasių komplektus. Naujos miesto mokyklos vedėju paskirtas Balys Garmus. Jonavos miesto pradžios mokykla Nr.1buvo įsikūrusi mediniuose nameliuose prie buvusios stačiatikių cerkvės ( Žeimių gatvė  Nr. 6-8).

1938 metais cerkvės pastatas buvo nugriautas ir jo vietoje 1940 metais pastatyta  nauja mūrinė pradžios mokykla ( dabar Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla). 1941 metais dėl karo metu kilusio gaisro Jonavos progimnazija persikėlė iš buvusio vienuolyno pastato į pradžios mokyklos patalpas.

1947-1948 mokslo metais pirmoji laida baigė Jonavos valstybinę gimnaziją. Vėliau, vykdant tarybinės mokyklos reformą, gimnazija reorganizuota į Jonavos vidurinę mokyklą.

1968 metais mokymo įstaiga perkeliama į dabartines patalpas ir pavadinama Jonavos pirmąja vidurine mokykla.

1993 metų rugsėjo 20 d. Jonavos rajono valdybos posėdžio nutarimu mokyklai suteiktas Homero poemų vertėjo, daktaro Jeronimo Ralio vardas.

2011 metais Jonavos rajono savivaldybės tarybos nutarimu mūsų mokymo įstaigai leista steigti Jonavos Jeronimo Ralio gimnaziją.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.