Duomenys apie vadovus

Duomenys apie vadovus

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. Kiek gyvenime būtų tylos, jei žmonės sakytų tik tiesą.

 Direktorius Arūnas Rimkus tel.: 8 349 35331, el. paštas: rimku.arunas@gmail.com

Gimė 1960 m. kovo 30 d. Jonavoje.

1978 m. baigė Jonavos 3- iąją vidurinę mokyklą.

1984 m. Vilniaus Valstybiniame pedagoginiame institute (dabar LEU) baigė istorijos pedagogikos fakultetą bei įgijo istorijos ir tarybinės teisės mokytojo kvalifikaciją.

Šeimyninė padėtis – vedęs.

Darbo patirtis:

1984 – 1988 Jonavos I – oji vidurinė mokykla, Jonavos raj. Ilgabradų aštuonmetė mokykla, istorijos mokytojas

Nuo 1988 m. rugpjūčio 10 d. Jonavos I – oji vidurinė mokykla (Jeronimo Ralio gimnazija) – direktorius.

Kvalifikacija – II vadybos kategorija.

Pedagoginė kvalifikacija – vadybos ekspertas, istorijos vyr. mokytojas.

 This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Marijona Malakauskienė

Tel.: 8 349 69181, el. paštas: marytmala@gmail.com

Kvalifikacija – II vadybos kategorija.

Pedagoginė kvalifikacija – matematikos vyr. mokytoja

 This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Rasa Legienė

Tel.: 8 349 69180, el. paštas: legrasa@yahoo.de

Kvalifikacija – II vadybos kategorija.

Pedagoginė kvalifikacija – vokiečių kalbos ekspertė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Daiva Sirtautienė

Tel.: 8 349 51200, el. paštas: daiva.sir@jralio.lt

Kvalifikacija – II vadybos kategorija.

Pedagoginė kvalifikacija – pradinių klasių mokytoja metodininkė

 This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.  Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Jūratė Balkuvienė

Tel.: 8 349 35335, el. paštas: ukiodalis@gmail.com