Comenius

Comenius

Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektas
„I feel good- well-being in the contemporary world” 2013-2015

2013-2015 metais Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija dalyvauja COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projekte „ Aš jaučiuosi gerai- gerovė šiuolaikiniame pasaulyje”. Projekto koordinatorius – Lenkija, šalys partnerės- Švedija, Turkija, Čekija ir Lietuva. Projekto dalyviai- 15-19 metų mokiniai, mokytojai bei kiti bendruomenės nariai.

   http://www.youtube.com/watch?v=XhdcKe1FPzA     

Šis iš keturių modulių sudarytas projektas gvildena gerovės temą, kuri detaliau nagrinėjama keturiais aspektais: biologiniu, psichologiniu, socialiniu ir karjeros ugdymo. Kiekvienas modulis atskleis sveikos gyvensenos, savęs pasitikėjimo ir savęs realizavimo bei pozityvios socialinės aplinkos kūrimo ypatumus.
Per dvejus metus mokiniai aktyviai įsitrauks į įvairiapusę projekto veiklą: kurs video reportažus ir trumpametražius filmus, rašys naujienlaiškį pamokose, klasės valandų bei seminarų metu nagrinės naujas temas, vykdys apklausas mokykloje ir rajone, dalyvaus savanorystės veiklose. http://www.youtube.com/watch?v=04PZlvu50Xg  

Projekto dalyviai tarpusavyje aktyviai bendraus ir bendradarbiaus bendrame Comenius projekto tinklalapyje, susirašinės elektroniniais laiškais socialiniame tinklalapyje bei tiesiogiai susitikdami vizitų metu.

Daugiau informacijos: https://www.facebook.com/ifeelgoodproject?ref=stream ,http://comenius3.paderewski.lublin.p l

Vizitai:

Nr.1

Antrasis Comenius projekto vizitas vyko Liublino mieste, Lenkijoje, vasario 9 -14 d. Mus šiltai priėmė Paderewski licėjaus mokiniai bei mokytojai. Šio vizito tikslas buvo pasimokyti vieniems iš kitų , plačiau aptariant biologinės gerovės sampratą ir jos tiesioginę įtaką mūsų kasdieniniame gyvenime, bandant tai pritaikyti praktikoje. Sveikos gyvensenos ir mitybos patarimai, praktiniai sveikatingumo užsiėmimai bei seminarai, socialinės reklamos kūrybiniai bandymai paskatino projekto dalyvius dar aktyviau įsitraukti į sveiko gyvenimo būdo labirintus.

Dalyvių įspūdžiai.

100_1185

Trečiasis Comenius projekto vizitas vyko Eskisehir mieste, Turkijoje, balandžio 8 – 13 d. Mūsų gimnazijos atstovai buvo labai svetingai priimti Samanyolu Gulbahar licėjaus bendruomenės narių. Šio vizito metu buvo gvildenama psichologinės gerovės tema. Saviraiškos, tolerancijos, tarpusavio supratimo, vieningumo bei geros savijautos temos tarpusavyje susipynė įvairiose projekto veiklose. Mokiniai entuziastingai gamino Turkiškus patiekalus, išbandė savo aktorinius gebėjimus , kuriant bendrą spektaklį, dalyvavo Turkiškos kultūros pažinimo veiklose.

Dalyvių įspūdžiai.

 https://www.youtube.com/watch?v=G_uEJscMXPo&feature=youtu.be    

Ketvirtasis Jeronimo Ralio gimnazijos atstovų vizitas Švedijoje

20141024_131936

2013-2015 metais Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos mokiniai, mokytojai ir kiti bendruomenės nariai dalyvauja COMENIUS daugiašalės mokyklų partnerystės projekte „Aš jaučiuosi gerai – gerovė šiuolaikiniame pasaulyje”. Projekto koordinatorė – Lenkija, šalys partnerės – Švedija, Turkija, Čekija ir Lietuva. Projektas yra administruojamas Švietimo mainų paramos fondo ir finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų.

Jeronimo Ralio gimnazijos atstovų komanda – 6 mokiniai ir 3 mokytojos- dalyvavo ketvirtame partnerių susitikime Švedijoje, Timros gimnazijoje. Šio vizito tikslas susipažinti su savanorystės samprata, pristatyti savanoriškas organizacijas, išsiaiškinti savanoriškos veiklos privalumus ir trūkumus skirtingose Europos šalyse.

Projekto dalyviai entuziastingai bendradarbiavo atlikdami įvairias mokomąsias veiklas. Mokiniai dalijosi gerąja patirtimi, susijusia su savanoriška veikla, pristatė savo šalies kultūrą, įsitraukė į diskusiją apie gyvenimo vertybes, dalyvavo muzikos terapijos seminare. Visas projektines veiklas dalyviai įvertino ir apibendrino atlikdami išsamią analizę.

Ir mokiniai, ir mokytojai dalyvavo pažintinėse veiklose. Susipažino su Sundsvall miesto istorija bei architektūra, lankėsi Sodra Berget laukinės Švedijos gamtos organizacijoje, netgi išbandė savo gebėjimus EON ledo arenoje. Šios neformalios mokymosi aplinkos atskleidė naujas mokymosi galimybes bei sustiprino projekto dalyvių santykius.

20141023_124416

 

Projekto „Aš jaučiuosi gerai – gerovė šiuolaikiniame pasaulyje” vizitas Švedijoje, Timros gimnazijoje, atskleidė savanoriškos veiklos svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, suteikė galimybę geriau pažinti šalies kultūrą, bei užmegzti glaudesnius ryšius tarp projekto dalyvių.

 

 7

Penktasis COMENIUS projekto partnerių – lietuvių, lenkų, švedų, turkų, čekų – susitikimas įvyko mūsų gimnazijoje. Raliečiai, Liublino I. Paderevskio privačios mokyklos, Timra gimnazijos, Eskišechyro merginų profesinės technikos ir Uhersky Brod miesto technikos ir verslo mokyklų atstovai atliko įvairias mokomąsias ir pažintines veiklas. Vykome į Trakus, Vilnių, Kauną. Įsiminė vakaronė su folkloro ansambliu ,,Laduta”, ekskursija po mūsų miestą su Jonavos verslo ir turizmo informavimo centro vadybininke Danute Astromskiene. Nuoširdžiai bendrauta su rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju Vytautu Žebrausku.

Kauno ,,Perkūno namuose” drauge išlietos tikro vaško žvakės, parašyti laiškai, gimnazijoje sukurtas Lip – Dup filmukas svečiams ne kartą primins Lietuvą. Bendravimas, diskusijos ne tik atskleidė savanoriškos veiklos svarbą, bet ir suteikė galimybes geriau pažinti įvairias kultūras https://www.youtube.com/watch?v=HPUcCkf0tfQ . 

 

Comenius projekto „Aš jaučiuosi gerai- gerovė šiuolaikinėje visuomenėje” pažintinė pamoka Žeimių mokykloje- daugiafunkciame centre


Gruodžio 8 d. Jeronimo Ralio gimnazijos mokinės Gabija Vaikutytė, Greta Kubilūnaitė ir Kamilė Puodžiulaitytė bei anglų kalbos mokytoja Rita Lamokovskienė vedė pažintinę Comenius projekto pamoką „Aš jaučiuosi gerai” Žeimių mokykloje- daugiafunkciame centre.
7 – 10 klasių moksleiviai buvo supažindinti su Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės projektu „Aš jaučiuosi gerai- gerovė šiuolaikinėje visuomenėje”, jo pagrindinėmis temomis: sveika gyvensena, psichologine bei socialine gerove. Šios temos buvo atskleistos gimnazistėms dalijantis gerąja patirtimi vizitų metu užsienio šalyse, rodant moksleivių kurtus filmukus, įtraukiant mokinius į edukacines veiklas.
Pamokos dalyviai ne tik sužinojo apie tarptautinį projektą, bet ir plačiau susipažino su kitų kultūrų ypatumais, pristatant projekto šalis- partneres: Lenkiją, Turkiją, Švediją, Čekiją. Šių šalių atstovai atvyks į Jeronimo Ralio gimnaziją vasario mėnesį. 
IMG_20141208_103907_1 Surengtoje netradicinėje anglų kalbos pamokoje „Aš jaučiuosi gerai” visi dalyvavusieji pasisėmė naujos patirties. J.Ralio gimnazijos ir Žeimių mokyklos- daugiafunkcio centro mokiniai ir mokytojai užmezgė draugiškus ryšius ir tikisi sėkmingo tolesnio bendradarbiavimo dalijantis gerąja patirtimi.

Šeštasis Comenius projekto susitikimas Lenkijoje

Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos atstovai lankėsi Paderewski licėjuje, Liubline. Ten vyko paskutinis Comenius daugiašalės mokyklų partnerystės mokinių ir mokytojų susitikimas, subūręs Lenkijos, Lietuvos,Turkijos, Švedijos ir Čekijos dalyvius. Šio vizito tikslas – aptarti jaukių mokymosi erdvių ypatumus, susipažinti su ergonomiškų mokymosi aplinkų bruožais bei pritaikyti įgytas žinias praktinėse veiklose.

Comenius projekto „Aš jaučiuosi gerai- gerovė šiuolaikinėje visuomenėje” dalyviai svečiavosi Liublino universitete. Profesorė Halina Pawlak ne tik pristatė ergonomiškų mokymosi erdvių principus, bet ir įdomias mokymosi veiklas. Projekto dalyviai sužinojo daug naudingos informacijos seminaro metu, surengė rungtynes, aktyviai dalyvavo praktinėse užduotyse.

Liublino universitete įgytos žinios buvo sėkmingai taikomos mokinių kūrybiniuose darbuose. Daugiakultūrės mokinių grupelės turėjo galimybę grafiškai sukurti jaukias bei patogias mokymosi aplinkas pateiktuose brėžiniuose. Dalyviai nustebino savo kūrybiškumu ir gebėjimu įtaigiai pristatyti sukurtas mokymosi erdves, kaip pačias geriausias ir tinkamiausias šių dienų poreikiams tenkinti.

Kultūrinių veiklų netrūko ir Liublino mieste. Žavėjomės miesto istorija, aplankėme žymius architektūros paminklus senamiestyje, vykome į Majdanek koncentracijos stovyklos muziejų. Pažintinių ekskursijų metu buvo analizuojama gerovės samprata per praeities bei dabarties žmogaus prizmes.

Comenius projekto „Aš jaučiuosi gerai – gerovė šiuolaikinėje visuomenėje” dalyvių susitikimas Paderewski licėjuje suteikė puikias galimybes mokytis, tobulėti ir kritiškai mąstyti bendradarbiaujant kūrybinėse mokymosi veiklose ir bendraujant pažintinių veiklų metu. Šis vizitas – ne projekto pabaiga, o naujų idėjų įgyvendinimo pradžia.