Autorius: Daiva

 DĖL NUOTOLINIO DARBO IR UGDYMO (SI) PROCESO

 DĖL NUOTOLINIO DARBO IR UGDYMO (SI) PROCESO

Nuo kovo 30 d. iki karantino pabaigos gimnazija dirbs nuotoliniu būdu.

Gimnazijos administracija ir mokytojai naudos Tamo elektroninį dienyną, virtualią bendradarbiavimo aplinką ZOOM, Google Classroom, Google Diskas, Moodle, Skype, Facebook.

Pamokos vyks pagal nuotolinio mokymo(si) konsultacijų tvarkaraštį.

Mokytojai su mokiniais bendraus ugdymo proceso metu realiuoju (sinchroniniu) ir nerealiuoju (asinchroniniu) laiku:

– realiuoju laiku organizuojamos konsultacijos tvarkaraštyje nustatytu laiku;

– nerealiuoju laiku (individualiai sutarus) organizuojamos konsultacijos, vyksta tam tikrų užduočių (pvz., TV laidos, filmo peržiūra) atlikimas ir kt..

Mokytojus ir mokinius technologijų naudojimo klausimais konsultuoja Nuotolinio mokymo(si) skaitmeninių technologijų naudojimo administratoriai, konsultantai:

Alvidas Unčiūra, alvidas.unciura@gmail.com

Eugenijus Leonavičius, leo.eug@gmail.com

Irena Gripkauskienė, jrbiblioteka@gmail.com

Konsultacijos bus teikiama šiais kontaktais

Administracija:

Direktorė Zita Gudonavičienė (tel.: 8 349 35331, el. paštas: direktore@jralio.lt)

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui:

Rasa Legienė (tel.: 8 349 69180, el. paštas: legrasa@yahoo.de)

Marijona Malakauskienė (tel.: 8 349 69181, el. paštas: marytmala@gmail.com)

Daiva Sirtautienė (tel.: 8 349 51200, el. paštas: daiva.sir@jralio.lt)

Socialinė pedagogė Orinta Smailienė (tel.: 8 349 51135, el. paštas: orinta.smailiene@gmail.com )

Psichologė Jūratė Zabarauskienė (el. paštas: jurate.za@gmail.com )

Specialioji pedagogė Ingrida Vilkaitiene (el. paštas: inga1973@gmail.com )

Profesijos konsultantė  Aušra Nacevičienė (tel. 861440096, El. paštas: ausranac@gmail.com )

Klasių vadovai, dalykų mokytojai  (pagal informaciją Tamo elektroniniame dienyne).

Ši žemė viską tau pulsuoja…
Kaip augo medis giminės?
Kas šaknyse jo? Kas kovojo?
Užmiršo ką? O ką minės?
Ir ką įdėjo tau į širdį?
Svarbu, kas buvo, kas yra.
Gal keisies tu, bet nepamirši:
Iš mažo upeliuko Lietuva…
Monika, Id klasė
SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 30-MEČIU!

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Karjeros diena 2020

Karjeros diena 2020

Ruoštis savarankiškam gyvenimui dar gimnazijos suole… Karjeros diena raliečiams, organizuota mokytojos A. Nacevičienės, – tai puikus šio siekio įrodymas. Smagu jau vien todėl, kad tądien gimnazistai skubėjo susitikti su 13 lektorių iš KTU, VDU, VU ir VK. Tiesa, galva pradeda svaigti, išgirdus su studijomis susijusią statistiką: 36 Lietuvos aukštosios mokyklos…, 15 studijų krypčių…, 614 studijų programų… Kaip išsirinkti? Gal tikrai tiktų Transparency International programų vadovės I. Kalinauskienės priežodis: „Pagal Jurgį ir kepurė…“ O rimtai kalbant, paskaitų įvairovė praplėtė raliečių žinias apie savęs pažinimą, studijų programas, studentiškas organizacijas, tarptautinius mainus, gretutines studijas, skaidrumą XXI a., karjerą aviacijoje. LAMA BPO konsultantė L. Bernatavičiūtė supažindino gimnazistus apie priėmimo į aukštąsias mokyklas tvarka 2020 m., žurnalistinių tyrimų ir konsultacijų vadovas G. Serafimas kalbėjo apie sėkmingos karjeros etapus ir kompetencijas; VU prof. emeritas V. S. Laurinavičius pristatė fermentų panaudojimą medicinoje ir pramonėje… Kiekvienas susitikimas naudingas! Kiekviena paskaita mažina atstumą tarp nežinios ir svajonės! Todėl nuoširdžiai dėkojame karjeros konsultantei už sudarytas galimybes raliečių individualiam klausimynui išsiaiškinti.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

„Tikėjimas ir mokslas- du sparnai kilti į tiesą : Bažnyčia ir jaunimas“

„Tikėjimas ir mokslas- du sparnai kilti į tiesą : Bažnyčia ir jaunimas“

Tradicinėje Tikėjimo ir mokslo konferencijoje šiais metais  aptartos jaunimo saviraiškos galimybės įvairiose bendruomenėse- Bažnyčioje, jaunimo organizacijose, ugdymo įstaigose. 120 dalyvių  iš Jonavos ugdymo įstaigų  sužinojo, kodėl šie metai pavadinti Ateitininkų metais, o Kauno arkivyskupijos jaunimo centras nuotaikingai  pristatė Lietuvos jaunimo dienas.  Gera turėti draugų!

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Sveikiname!

Sveikiname!

Jonavos rajono 8-12 klasių mokinių šių metų dailės olimpiados tema „Lietuvos Raudonoji knyga“. Olimpiadoje savo meniniais darbais ir kūrybos išmone varžėsi 13 mokinių. Mūsų gimnazijai atstovavo Vidas Kraujutis (IVė klasė), Ugnė Rimkutė (IIIė klasė), Emilija Makaravičiūtė (IIė klasė) ir Simona Martinaitytė (Iė klasė). Didžiuojamės ir džiaugiamės, kad Ugnė laimėjo I vietą, o Vidas tapo II vietos prizininku. Linkime sėkmės Ugnei Rimkutei, kuri atstovaus Jonavos rajonui Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje ir dėkojame mokytojai Janinai Celiešienei, ugdančiai jaunuosius menininkus.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Sveikiname!

Sveikiname!

Kovo  5 dieną Jonavos sporto arenoje   vyko Lietuvos moksleivių žaidynių smiginio  varžybos. Puikiai pasirodė mūsų gimnazijos berniukų ir mergaičių komandos, kurios  iškovojo I –ąsias vietas ir teisę dalyvauti finalinėse varžybose Elektrėnuose kovo 13 dieną.  Sveikiname  laimėtojus: Gretą Mockutę II ė kl., Gustę Pranckūnaitę II ė kl., Paulių Petkevičių III c kl., Andrių Patruševą I b kl. Komandos vadovė Svajūnė Sipavičienė.

Sveikiname!

Sveikiname!

Anot M. de Montenio, studijuojant istoriją, reikia skaityti įvairius autorius iš eilės, tik tuomet išmoksime suprasti reiškinius, apie kuriuos jie taip prieštaringai rašo. Tai suvokę,  net 4 raliečiai  ypač sėkmingai dalyvavo rajono 10-12 klasių mokinių istorijos olimpiadoje. Tarp 9-10 klasių dalyvių stipriausiu pripažintas Emilis Rasiulis (II ė klasė), kurį ruošė mokytoja V. Kičienė. 11-12  klasių mokinių grupėje I vietą laimėjo Dovydas Žurauskas (IIIė klasė) ir III vietos prizininku paskelbtas Adomas Marčiukaitis (IIIė klasė) – abu raliečius kosultavo mokytoja V. Kičienė, Na, o mokytojos S. Meižienės ugdytinis Vidas Kraujutis (IV ė klasė) užėmė II vietą. Sveikiname gimnazistus, o Dovydui linkime sėkmės Lietuvos mokinių istorijos olimpiadoje. Dėkojame šio mokomojo dalyko pedagogėms už vertingas konsultacijas.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.