Autorius: Daiva

Sveikiname!

Sveikiname!

,,Mokymasis – tai vienintelis veiksmas, kurio protas niekad nebaigia, niekad nebijo ir dėl kurio niekad nesigaili“, – sakė Leonardas da Vinčis. Šį teiginį pagrindžia ir STEM projekto ,,Aš – pasaulio dalis” veiklų tęsinys. IIė klasės mokiniai Augusta Chlomko ir  Adrijus Muleronka dalyvavo  Vilniaus Gedimino technikos universiteto „Ateities inžinerijos” 5-ojo sezono pavasario sesijos projektinių darbų pristatyme – konkurse. Raliečių atliktas projektinis darbas „Žalioji sienelė biologijos kabinete“ buvo pripažintas geriausiu tematikos „Ateities miestas: darnus pastatas” darbų konkurse gimnazijų kategorijoje.

Projektą įgyvendino penki IIė klasės mokiai: Viltė Čepkauskaitė, Elinga Daugilavičiūtė,  Austėja Juknytė, Adrijus Muleronka ir Augusta Chlomko. Mokiniai įsijungė į nuotolinę VGTU mokymosi platformą „Ateities inžineriją“, pasirinkę tematiką „Ateities miestas: darnus pastatas“, kurios konsultantė Dr. Vilūnė Lapinskienė. Gimnazijoje projektiniam darbui vadovavo biologijos mokytoja metodininkė Idilija Balickienė ir IT mokytoja metodininkė Angelė Buitkienė.

Projektas buvo finansuotas iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Jonavos rajono savivaldybės bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.2.1.-ESFA-V-719-01-0001 ,,Kokybės krepšelis”. Projektą planuojamas tęsti, integruojant veiklas ir praplečiant tyrimus.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Pamoka kitaip

Pamoka kitaip

Suprasdami ateities kelio pasirinkimo svarbą, būsimi antrokai susirinko į susitikimą su projekto „Ateitis elektronikams“ organizatoriais. Mokiniams buvo akcentuota inžinerinių specialybių svarba dabar ir ateityje, pabrėžiant, kad besikeičianti darbo rinka diktuoja savo sąlygas ir pokyčius , tad elektronika su konkurencingu atlyginimu, puikiomis darbo sąlygomis lyderiaujančiose įmonėse ir kūrybišku darbu- puikus pasirinkimas. Įmonės Teltonika IoT inžinierius V.Girdenis patraukliai pristatė savo darbą ir pakvietė gimnazistus atvykti į įmonę ir apžiūrėti modernias darbo vietas ir daiktų interneto kūrimo  procesą. Projekto vadovas A.Viršinskas analizavo darbo rinkos pokyčius kviesdamas gimnazistus rinktis inžinerinę studijų kryptį.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Pamoka KITAIP

Pamoka KITAIP

Trečių klasių mokiniai istorijos ir dorinio ugdymo mokėsi Kėdainių krašte. Kartu su istorijos mokytoja Sigita Meižiene ir tikybos mokytoja Inga Petrikoniene aplankė Paberžės bažnyčią, kurioje dešimtmetį žmonėms patarnavo kunigas Stanislovas, visų Tėveliu vadinamas. Istorijos pamoka tęsėsi 1863 -1864 metų sukilimo muziejuje, kuriame prisiminta skaudi Lietuvos praeitis ir drąsių žmonių pasiaukojimas. Krekenavoje apžiūrėta įspūdinga Šv.Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilika,  pakilta į apžvalgos bokštą, iš kurio atsivėrė Nevėžio senvagės panorama, aplankyta Krekenavos regioninio parko ekspozicija. Važiuojant į Kėdainius pagerbtas ir Nobelio premijos laureatas, poetas Česlovas Milošas, prisimintas jo gyvenimo ir kūrybos kelias. Kėdainių senojo daugiakultūrinio miesto istorija atsivėrė savo lobynais ir  praeitimi. Gimnazistai  turėjo unikalią galimybę pasisvečiuoti Žemaitijos ir Aukštaitijos istoriniuose regionuose, apžiūrėti Radvilų mauzoliejų. Pamokoje, kuri tradiciškai organizuojama kiekvieną  pavasarį, mokiniai įgyja žinių ir patirties mokytis įdomiau, kokybiškiau. 

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Pamoka kitaip

Pamoka kitaip

Mokykloje įsibėgėjusio STEM projekto renginiai didelį dėmesį skiria įvairiapusiškam jauno žmogaus tobulėjimui ir padeda priartėti prie ateityje laukiančių iššūkių ir būsimos darbo rinkos poreikių. Mūsų gimnazija džiaugiasi, turėdama galimybę bendradarbiauti su Kauno kolegijos Aplinkos inžinerijos katedros Geodezijos studijų programos lektoriais. Ilona ir Valdas Urbanavičiai – dėstytojai, vykdantys  geomentorių misiją, mūsų integruoto projekto  „ Pažintiniu taku su Jeronimu Raliu“ konsultantai – raliečius supažindino  su geografinių informacinių sistemų technologijomis. Mokiniai su entuziazmu įsitraukė į praktinę veiklą. Buvo išbandytas žemėlapių sudarymo principas: sukurtas žemėlapis ,,Jonavos rajono savivaldybė“ (M1:130 000), naudojant  georeferencinio duomenų rinkinio M 1:250 000 duomenis ir programinę įrangą ArcGIS.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Pamoka kitaip

Pamoka kitaip

Gimnazijos konferencijų salėje įvyko nuotolinis susitikimas, kurį  inicijavo mokytoja A. Karosienė, su eurokomisaru Virginijumi Sinkevičiumi. Kadangi STEM projekto tema ,,Aš- pasaulio dalis”, buvo įdomu išgirsti eurokomisaro įžvalgas apie aplinkos, vandenynų ir žuvininkystės sektoriaus išlikimą Europos žaliojo kurso centre. Raliečiai taip pat sužinojo, kaip atrodo Lietuva viso pasaulio kontekste. Šis susitikimas buvo gera proga papildyti renginių, skirtų Europos dienai, sąrašą, nes gimnazija yra MEPA narė. Gimnazistai pateikė klausimų, sužinojo apie politiko kelią į Europos Parlamentą, jo darbotvarkę. Išsiskyrėme tikėdamiesi susitikti gyvai.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

pamoka kitaip

pamoka kitaip

IIc klasės mokiniai dalyvavo integruotoje fizikos – anglų kalbos pamokoje ,,Alternatyvūs energijos šaltiniai“. Raliečiai tyrinėjo vėjo jėgainių ir saulės baterijų sandarą bei susipažino su jų veikimo principais. Taip pat diskutavo apie šių alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo galimybes gimnazijoje, įgyvendinant tarpdalykinį STEM projektą ,,Tvarios energijos kodas“. Šią integruotą pamoką vedė fizikos mokytoja R. Morkaitienė ir anglų kalbos mokytoja R. Lamokovskienė.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.