FABLAB Elektronikos dirbtuvės

FABLAB Elektronikos dirbtuvės

Spalio 18 dieną Ib klasės gimnazistai pagal bendradarbiavimo sutartį atliko pirmąjį elektronikos laboratorinį darbą Kauno technologijos universiteto Elektros ir elektronikos fakultete. Raliečiai susipažino su šiuolaikiniais elektronikos elementais ir jų panaudojimu, kuriant elektronikos prietaisus, išmoko lituoti paviršinio montažo elementus ir pasigamino veikiantį gaminį. Tai puiki praktinė patirtis, sukurianti prielaidas kokybiškam gamtos ir tiksliųjų mokslų mokymuisi, siejant teoriją su praktika.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative. This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Comments are closed.