„Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa“

„Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa“

Rugsėjo 19 – 23 dienomis mūsų gimnazijos bibliotekoje vyko Tarptautinis Lietuvos ir Latvijos mokyklų bibliotekų projektas „Baltų literatūros savaitė / Baltu literatūras nedēļa“. Projekto tikslas – stiprinti mokinių skaitymo motyvaciją, skatinti pažinti giminiškų tautų – lietuvių ir latvių – kalbą, literatūrą, kultūrą, istoriją, kviečiant užmegzti ir palaikyti tarpkultūrinius Lietuvos ir Latvijos mokyklos ryšius. Visą savaitę gimnazistai skubėjo į renginius, skirtus minėti baltų kultūrai. Teatro mokytoja Živilė Martinaitienė IV klasių mokinius pakvietė į netradicinę pamoką bibliotekoje – raliečiai skaitė ir analizavo latvių rašytojos Laimos Kota romaną “Kambarys”. IIb ir IIc klasių mokiniai entuziastingai dalyvavo tarptautinio projekto „Baltų literatūros savaitė” veikloje – netradicinėse anglų kalbos pamokose “Mes – baltai”, kurias organizavo pedagogė Rita Lamokovskienė. Gimnazistai susipažino su latvių kalbos istorija, gramatinėmis bei tarties subtilybėmis, žiūrėdami video anglų kalba. Trumpa pažintis su latviškomis frazėmis paskatino mokinius gimininga kalba sukurti ir skaityti dialogus. Ši patirtis leido atskleisti latvių ir lietuvių kalbų panašumus ir skirtumus. Raliečiai noriai dalyvavo trijų kalbų samplaikos pamokoje: Ic klasės mokiniai dalyvavo viktorinoje ,,Mes baltai”, kurios metu buvo supažindinti su baltų kultūra, papročiais, tradicijomis ir žymiausiais latvių rašytojais bei jų kūriniais; IIė klasės mokiniai per dailės pamoką (mokytoja Lina Smailytė) aiškinosi baltų simbolius bei ženklus, susipažino su įvairiomis raiškos priemonėmis, kurios meniškai atgijo popieriaus lape, o IIb klasės mokiniams buvo pasiūlyta iliustruoti latvių rašytojos Annos Saksės knygą ,,Pasakos apie gėles“. Taigi už įdomias veiklas dėkojame šio projekto organizatoriams, kurie stengiasi, kad garsas apie baltų kalbas sklistų plačiai.
Projekto organizatoriai:
Jonavos rajono Žeimių mokykla-daugiafunkcis centras:
Vytauto Didžiojo universitetas: https://www.vdu.lt/lt/
Projekto partneriai:
Latvijos Respublikos ambasada Lietuvoje: https://www.mfa.gov.lv/vilnius/aktualitates
Lietuvos Respublikos ambasada Latvijoje: https://lv.mfa.lt/
Jonavos rajono savivaldybė: https://www.jonava.lt/pradzia

Projekto rėmėjai:

Kavos Draugas: https://www.kavosdraugas.lt/

RTTAX: https://rttax.com/lt/

Save24: https://www.save24.lt/

Glasses on: https://glasseson.lt/

Sapiegos klinika: https://www.sapiegosklinika.lt/

 

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Comments are closed.