Pamoka KITAIP

Pamoka KITAIP

Trečių klasių mokiniai istorijos ir dorinio ugdymo mokėsi Kėdainių krašte. Kartu su istorijos mokytoja Sigita Meižiene ir tikybos mokytoja Inga Petrikoniene aplankė Paberžės bažnyčią, kurioje dešimtmetį žmonėms patarnavo kunigas Stanislovas, visų Tėveliu vadinamas. Istorijos pamoka tęsėsi 1863 -1864 metų sukilimo muziejuje, kuriame prisiminta skaudi Lietuvos praeitis ir drąsių žmonių pasiaukojimas. Krekenavoje apžiūrėta įspūdinga Šv.Mergelės Marijos ėmimo į dangų bazilika,  pakilta į apžvalgos bokštą, iš kurio atsivėrė Nevėžio senvagės panorama, aplankyta Krekenavos regioninio parko ekspozicija. Važiuojant į Kėdainius pagerbtas ir Nobelio premijos laureatas, poetas Česlovas Milošas, prisimintas jo gyvenimo ir kūrybos kelias. Kėdainių senojo daugiakultūrinio miesto istorija atsivėrė savo lobynais ir  praeitimi. Gimnazistai  turėjo unikalią galimybę pasisvečiuoti Žemaitijos ir Aukštaitijos istoriniuose regionuose, apžiūrėti Radvilų mauzoliejų. Pamokoje, kuri tradiciškai organizuojama kiekvieną  pavasarį, mokiniai įgyja žinių ir patirties mokytis įdomiau, kokybiškiau. 

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.