Pamoka kitaip

Pamoka kitaip

IIc klasės mokiniai dalyvavo integruotoje fizikos – anglų kalbos pamokoje ,,Alternatyvūs energijos šaltiniai”. Raliečiai tyrinėjo vėjo jėgainių ir saulės baterijų sandarą bei susipažino su jų veikimo principais. Taip pat diskutavo apie šių alternatyvių energijos šaltinių panaudojimo galimybes gimnazijoje, įgyvendinant tarpdalykinį STEM projektą ,,Tvarios energijos kodas”. Šią integruotą pamoką vedė fizikos mokytoja R. Morkaitienė ir anglų kalbos mokytoja R. Lamokovskienė.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

 


Comments are closed.