Priimami suaugusiųjų, norinčių mokytis pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I-II kl.) ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (III-IV kl.), prašymai.
Juos galite siųsti el. paštu info@jralio.lt arba užpildyti mokykloje pas budėtoją.
Telefonai pasiteirauti:
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 8 349 51200
Raštinės administratoriaus 8 349 69075
This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Comments are closed.