TIKĖJIMAS IR MOKSLAS – DU SPARNAI KILTI Į TIESĄ

TIKĖJIMAS IR MOKSLAS – DU SPARNAI KILTI Į TIESĄ

Jau aštuntą kartą Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijoje vyko tradicinė dorinio ugdymo konferencija „TIKĖJIMAS IR MOKSLAS – DU SPARNAI KILTI Į TIESĄ: Tikėjimo iššūkiai sovietmečiu- Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“. Renginyje, kurį organizavo tikybos mokytoja Inga Petrikonienė, dalyvavo garbūs svečiai: Laisvės premijos laureatė sesuo Bernadeta Mališkaitė, Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotoja, gimnazijos alumnė Birutė Gailienė, Jaunimo reikalų tarybos koordinatorė Daiva Skebienė, Jonavos šv. Jokūbo parapijos klebonas kun. Virginijus Birjotas, Švietimo pagalbos tarnybos mokytojų švietimo skyriaus vedėja Loreta Bizokienė. Gausus būrys 6-11 klasių moksleivių išvydo raliečių parengtą meninę programą pagal Just. Marcinkevičiaus dramą „Mindaugas“, susidomėję klausėsi viešnios minčių apie sovietmečiu patirtus išgyvenimais, platinant Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką. Po pertraukėlės moksleiviai iš Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Atžalyno“ mokyklos, Jurbarko Antano Giedraičio- Giedriaus gimnazijos, Jonavos rajono ugdymo įstaigų skaitė pranešimus apie Lietuvos tikinčiųjų drąsius bandymus ir išskirtines kovas išsaugojant laisvę, ginant orumą bei tikėjimą.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.