Pamoka KITAIP

Pamoka KITAIP

IId ir IIb klasių mokiniai bei jų anglų kalbos mokytojos Ina Parėdnienė, Auksuolė Karosienė ir Rita Gečiauskienė pamoką apie meną nusprendė vesti Jonavos kultūros centro meno galerijoje apžiūrint menininko Vladimiro Nikonovo parodą ,,Žaidžiančio žmogaus žaidimai”. Menininkas yra savamokslis. Nebenaudojami ar aplinkoje aptikti daiktai jo rankose virsta  nuostabiais trijų dimensijų koliažais ar erdviniais – plastiniais paveikslais. Autorius yra surengęs ne vieną parodą Čikagoje, Stokholme, Varšuvoje ir kitose vietose. Gimnazistai ne tik turėjo galimybę susipažinti su menininko darbais, bet ir atlikti iš anksto mokytojų parengtas užduotis: pavyzdžiui, pagal draugo pateiktą apibūdinimą surasti objektą ekspozicijoje ir kt. Tai daug įdomesnė veikla, nei aptarti paveikslą klasėje ar tiesiog skaityti apie meną.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.