Pamoka kitaip

Pamoka kitaip

Iė klasės mokiniai dalyvavo įtraukiančiose ir įdomiose pamokose KITAIP. Integruotoje lietuvių kalbos, informacinių technologijų ir dailės pamokoje Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos dirbtuvėse PATS SAU raliečiai pirmieji Lietuvoje sukūrė 360 laipsnių vizualinę interpretaciją pagal ištrauką iš Shaun Tan romano „Atokaus priemiesčio istorijos”. Pamokos metu gimnazistai mokėsi interpretuoti tekstą vaizdais, kurti erdvinį vaizdą, suvokti vaizdo planus bei ieškoti autorinėmis teisėmis neapriboto turinio internete. Gimnazistai pratęsė dailės pamoką Mo muziejuje, kur dalyvavo vizualinio mąstymo metodu pagrįstoje edukacinėje programoje „ Kas vyksta šiame paveiksle“. Pamokos metu mokiniai ugdė kūrybiškumo, kritinio mąstymo ir emocinio intelekto kompetencijas, dalyvaudami žaidimuose aptarė parodoje „Šventės“ eksponuojamus skirtingų menininkų paveikslus.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.