Pamoka KITAIP

Pamoka KITAIP

Gimnazijos moksleivius aplankė Jean-Christophe Deledicq – tarptautinio konkurso ,,Kengūra“ įkūrėjo sūnus. Svečias dalyvavo III klasių lietuvių kalbos pamokoje, kurioje moksleiviai pagilino lyginamosios kalbotyros žinias. Įdomu buvo sužinoti, kaip galima mokytis kalbų. Ypač visus žavėjo svečio laisvumas ir drąsa kalbant lietuviškai. O I kl. raliečiai su Ch. K. Deledicq susitiko matematikos pamokoje ir kūrybiškai pažvelgė į skaičių ir algoritmų pasaulį.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.