Džiaugiamės  geografijos mokytojos Aušrinės Živaitienės dalyvavimu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inicijuotame pedagogų asociacijų projekte, skirtame tikslinei pagalbai abiturientams ir jų mokytojams. LGMA organizavo  nemokamų geografijos konsultacijų ciklą, kurio turinys ir veiklos susijusios su tiksline pagalba 2021 metų abiturientams ir jų mokytojams. Šiuo projektu ir jame numatytomis veiklomis bei priemonėmis siekiama suteikti koncentruotą dalykinę ir metodinę pagalbą dėl COVID-19 pandemijos praradimų turintiems abiturientams. Lietuvos abiturientai ir jų mokytojai gegužės ir birželio mėnesį klausėsi mūsų mokytojos ekspertės konsultacijų.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.