This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.Jonavos Jeronimo Ralio gimnazija kviečia mokytis nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. suaugusiųjų I-IV klasėse pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį (I-II kl.) ir suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą (III-IV kl.) Jums priimtinais mokymo proceso organizavimo būdais:

  • kasdieniu;
  • neakivaizdiniu;
  • nuotoliniu.

 Pateikiami šie dokumentai:

prašymas;

asmens dokumentas (užsienio piliečiams – leidimas gyventi Lietuvoje);

išsilavinimo dokumentas;

pavardės ir/ar vardo keitimo dokumentas (jeigu išsilavinimo dokumentuose neatitinka pavardė ir/ar vardas);

Priimame ir asmenis, baigusius užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pagrindinio, vidurinio ugdymo programos dalį ar pagrindinio ugdymo programą.

Prašymo forma

Juos galite siųsti el. paštu info@jralio.lt  arba užpildyti mokykloje pas budėtoją.
Telefonai pasiteirauti:
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 8 349 51200
Raštinės administratorius 8 349 69075


Comments are closed.