Vadovaujantis 2021 m. balandžio 29 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-61 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrą, prijungiant jį prie Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos”, informuojame, kad gimnazija dalyvauja reorganizavimo procese.


Comments are closed.