Pamoka KITAIP

Pamoka KITAIP

Graži Justino Vareikio progimnazijos ir Jeronimo Ralio gimnazijos draugystė tęsiasi. IIė kl. raliečiai, 8 kl.progimnazistai bei mokytojos L. Kazlauskienė, A. Karosienė ir R. Gečiauskienė vedė integruotą lietuvių – anglų kalbų pamoką ,,Šekspyras kitaip“. Balandis – poezijos mėnuo, o poezija be V. Šekspyro sonetų neįsivaizduojama, tad mokiniai turėjo galimybę susipažinti su rašytojo biografija, sonetų sandara. skaityti garsiąją Džiuljetos sceną iš balkono lietuviškai, žiūrėti tą pačią sceną anglų kalba, dalyvauti kahoote, aptarti raiškos priemones. Pamoką mokiniai įvertino kaip naudingą ir labai įdomią.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.


Comments are closed.