Eksternų dėmesiui!

Eksternų dėmesiui!

2020/2021 m.m. mūsų gimnazija patvirtinta bazine mokykla.

Eksternai prieš pateikdami prašymą gimnazijos vadovui, į sąskaitą LT 204010043900050116 sumoka 14,48 Eur. už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Kvitą apie įmoką pateikia kartu su prašymu.

Eksternui, iki gegužės 18 dienos bazinės mokyklos vadovui pareiškusiam atsisakymą laikyti pasirinktą egzaminą, įmoka už egzaminą grąžinama.

Informacija teikiama tel. 8 6714 2888, 8 349 69181.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Marijona Malakauskienė


Comments are closed.